Risk Warning: Trading financial products on margin carries a high degree of risk and is not suitable for all investors. Losses can exceed the initial investment. Please ensure you fully understand the risks and take appropriate care to manage your risk.

Kiến Thức Cơ Bản Về Forex & Cách Đọc Nến Trong Giao Dịch

Phuong Nguyen

14 Aug 2020 15:00 GMT +07:00
Bạn đã sãn sàng khám phá thế giới giao dịch Forex thú vị và học cách tìm kiếm các cơ hội giao dịch bằng phân tích kỹ thuật với nhà phân tích kỹ thuật của chúng tôi, Phương Nguyễn.

Bằng việc đăng ký chuỗi hội thảo đào tạo trực tuyến của chúng tôi, bạn sẽ nhận được thông tin chuyên sâu và hiểu được thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào, cách xác định các mức hỗ trợ & kháng cự chính đồng thời cách sử dụng nến trong giao dịch.

Lịch chuỗi hội thảo đào tạo được thực hiện như sau:

- Thứ 6, 7 Tháng 8 | 15:00 GMT+7 | Kiến Thức Cơ Bản Về Thị Trường Forex
- Thứ 6, 14 Tháng 8 | 15:00 GMT+7 | Phân Tích Cơ Bản Và Kỹ Thuật Trong Giao Dịch
- Thứ 6, 21 Tháng 8 | 15:00 GMT+7 | Nến

Miễn Trừ Trách Nhiệm: Chuỗi hội thảo trực tuyến này chỉ nhằm mục đích đào tạo và cung cấp thông tin, và không được nên coi là lời khuyên đầu tư. Các quan điểm, thông tin hoặc ý kiến chỉ thuộc về người trình bày và không thuộc về Tickmill.
[{"code":"firstname_latin","message":"Please use Latin characters only"},{"code":"lastname_latin","message":"Please use Latin characters only"},{"code":"email_rfc822","message":"Invalid email address"},{"code":"phone_int5","message":"Please use at least 9 digits and a '+' sign only"},{"code":"name_char1","message":"Please insert your name"},{"code":"message_char6","message":"Please insert a message that is 6 - 200 characters long"},{"code":"choose_lap","message":"Please choose a lap"},{"code":"firstname_latinint","message":"Please use Latin characters only"},{"code":"lastname_latinint","message":"Please use Latin characters only"},{"code":"nick_latinmax15","message":"Please use up to 15 Latin characters and digits only"},{"code":"accept_terms","message":"Please accept the Terms and Conditions"},{"code":"email_in_use","message":"This email is already in use"},{"code":"nick_in_use","message":"This nickname is already in use"},{"code":"firstname_empty","message":"Please insert your first name"},{"code":"lastname_empty","message":"Please insert your last name"},{"code":"unknownError","message":"We are experiencing some technical issues. Please try again later."},{"code":"technical","message":"We are experiencing some technical issues. Please try again later."},{"code":"birthdate_char","message":"You must be 18 years old to register"},{"code":"duplicate_data","message":"You have already registered. Please note that each Client can open only one Welcome Account."},{"code":"account_char1","message":"Account number is invalid"},{"code":"account_mismatch","message":"Please make sure that the information provided matches your registered details"},{"code":"deposit_numeric","message":"The amount is not in a valid format"},{"code":"deposit_amount","message":"Please enter a valid amount between 100 and 5000000"},{"code":"limit_reached","message":"Dear Client, please be informed that you have reached the limit of demo accounts available per person. Therefore, this request will not be processed. Feel free to contact us if you need further clarification."},{"code":"email_temp_provider","message":"The use of temporary email address is not allowed"},{"code":"email_tradingaccount_mismatch","message":"The email is not associated with trading account provided"},{"code":"country_char","message":"Email address entered is not eligible for Welcome Account"}]
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Education Gives you Power

START TRADING with Tickmill

It's simple and fast to join!

Full Name
 
Country
 
Client Type
 
Email Address
 
REGISTER

REGISTER

Complete registration, Log in to your Client Area and upload the required documents.

Create Account
Account Type
Currency
 
Leverage
 
CREATE AN ACCOUNT

CREATE AN ACCOUNT

Once your documents are approved, create a Live Trading account.

Deposit 1
Select Account
Deposit 2
Select Deposit Method
 
MAKE A DEPOSIT

MAKE A DEPOSIT

Select a payment method, fund your trading account and start trading.