1. Tickmill Traders World Cup ซึ่งในที่นี้เรียกว่า 'การแข่งขัน' มีไว้สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของ Tickmill Ltd (Seychelles) และ Tickmill Asia Ltd (Labuan) เท่านั้น

 2. ลูกค้าต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี จึงจะสามารถเข้าร่วม Tickmill Traders World Cup ได้

 3. การแข่งขันดังกล่าวจะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. (เวลา UTC) และจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. (เวลา UTC)

 4. ในการเข้าร่วม Tickmill Traders World Cup ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่างทุกข้อดังต่อไปนี้:

  • เปิดบัญชีการเทรดจริงของ MT4 หรือ MT5 ใหม่

  • ดำเนินการฝากเงินใหม่ โดยการทำธุรกรรมครั้งเดียวอย่างน้อย US$ 250 เข้าสู่ Wallet และโอนเงินเข้าสู่บัญชีเทรด

  • เทรดสินทรัพย์ทางการเงินใดๆ ที่มีให้บริการอยู่บนแพลตฟอร์ม MT4 หรือ MT5

  • มุ่งบรรลุ ROI สูงสุด (ผลตอบแทนจากการลงทุน) ในบัญชีการเทรดของคุณ

 5. การโอนเงินภายในระหว่างวอลเล็ต / บัญชีการเทรดจะไม่ถือเป็นการฝากเงินใหม่

 6. ไม่อนุญาตให้ Hedging และใช้ Expert Advisors (EAs)

 7. ลูกค้าสามารถเข้าร่วม Tickmill Traders World Cup ได้ด้วยบัญชีการเทรดหลายบัญชี ตราบใดที่พวกเขาลงทะเบียนบัญชีการเทรดใหม่เหล่านั้นไว้โดยใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ 4

 8. ลูกค้าแต่ละรายสามารถชนะรางวัลเงินสดได้เพียง 1 รางวัล โดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัญชีการเทรดที่เปิดอยู่

 9. ลูกค้า 32 อันดับแรกที่มี ROI (ผลตอบแทนจากการลงทุน) กล่าวคือ P/L เทียบกับจำนวนเงินฝากทั้งหมดระหว่างช่วงการแข่งขันสูงที่สุด จะได้รับรางวัลเงินสดตามที่ระบุไว้ในข้อ 12


  *ยอดเงินฝากทั้งหมดที่เข้าสู่บัญชีเทรด

 10. หากมีผู้ชนะ 2 คนที่สามารถทำ ROI ได้เท่ากันเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้ที่ฝากเงินสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะ

 11. จะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะเงินรางวัลการเทรดในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

 12. รางวัลเงินสดจะถูกเพิ่มเข้าวอลเล็ต Tickmill ของลูกค้าภายในสามวันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะ

 13. รางวัลเงินสดสำหรับผู้ชนะ 32 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้:

  Rank

  Cash Prizes

  1st

  $4,000

  2nd

  $3,000

  3rd

  $2,000

  4th

  $1,500

  5th

  $1,450

  6th

  $1,400

  7th

  $1,350

  8th

  $1,300

  9th

  $1,250

  10th

  $1,200

  11th

  $1,150

  12th

  $1,100

  13th

  $1,050

  14th

  $1,000

  15th

  $950

  16th

  $900

  17th

  $850

  18th

  $800

  19th

  $750

  20th

  $700

  21st

  $650

  22nd

  $600

  23rd

  $550

  24th

  $500

  25th

  $450

  26th

  $400

  27th

  $350

  28th

  $300

  29th

  $200

  30th

  $150

  31st

  $100

  32nd

  $50

  TOTAL

  US$ 32,000

 14. สามารถใช้รางวัลเงินสดเพื่อการเทรดหรือถอนออกได้เต็มจำนวนโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

 15. ผู้ชนะที่ได้รับการประกาศชื่อสามารถถูกตัดสิทธิ์ได้หากพบว่ามีการละเมิดกฎการแข่งขัน

 16. ในกรณีที่ผู้ชนะรายใดไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด, ปฏิเสธรางวัล หรือไม่ตอบกลับการสื่อสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการ รางวัลดังกล่าวจะถูกมอบให้กับผู้ชนะลำดับถัดไป

 17. การร้องเรียนเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้ชนะจะไม่ได้รับการตอบกลับในหนึ่งวันหลังจากการประกาศ

 18. ผู้ชนะยินยอมให้มีการตีพิมพ์หมายเลขบัญชีของลูกค้า ตลอดจนประวัติบัญชีการเทรดของพวกเขา ในระหว่างและหลังการแข่งขันลงในสื่อเผยแพร่หรือสื่อโฆษณาใดๆ ได้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือไม่ต้องได้รับการอนุมัติใดๆ

 19. ผู้ชนะตกลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชัน, การสัมภาษณ์ และ/หรือประกาศสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันดังกล่าว

 20. ผู้เข้าร่วมยินยอมให้ Tickmill สามารถใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างและหลังการลงทะเบียนการแข่งขันดังกล่าว ทั้งในบริบทของการแข่งขันและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอื่นๆ

 21. Tickmill ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน, ระงับ หรือยุติการแข่งขันนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดต่อผู้เข้าร่วม

 22. Tickmill ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วม และ/หรือปฏิเสธการให้รางวัลเงินสด หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ารางวัลดังกล่าวจะถูกใช้ในทางที่ขัดต่อกฎและนโยบาย หรือหากมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันนี้ในทางที่ผิด และ/หรือผิดไปจากข้อตกลงการบริการลูกค้าของ Tickmill

 23. บรรดาพนักงานของผู้จัดโปรโมชัน, ครอบครัว และผู้ที่อยู่ในอุปการะของพนักงานเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันนี้

 24. บุคคลผู้ถือสัญชาติที่ไม่ได้รับการยอมรับให้ลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวได้