TIN TỨC
Loading...

Oleg Svirgun

Oleg đã kinh doanh trên thị trường Forex hơn 10 năm. Ông chuyên về phân tích kỹ thuật với các yếu tố định hướng của phân tích hình nến và có kiến thức sâu rộng về tất cả các khía cạnh giao dịch thị trường ngoại hối.

Công cụ giao dịch ưa thích

  • Cặp Tiền Tệ Chính: USD/RUB, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

  • Chỉ Số Chứng Khoán: STOXX50, AUS200

  • Kim Loại: Vàng

  • Hàng Hóa: WTI

Sở trường phân tích thị trường

Phân tích kỹ thuật được kiểm tra theo thời gian kết hợp với phân tích hình nến. Phương pháp tiếp cận đồ họa nâng cao với phân tích cơ bản để có cái nhìn tổng quan về cách một công cụ nhất định có thể chuyển động trên quy mô toàn cầu.

Phong cách giao dịch

Oleg tin tưởng rằng tuân thủ việc quản lý vốn là điều bắt buộc để giao dịch thành công. Cắt lỗ nên là một thuộc tính bắt buộc đối với mọi nhà giao dịch chuyên nghiệp. Oleg giao dịch trên các biểu đồ không thấp hơn 4H và thích thực hiện các chuyển động dài hạn mà không cần phải luôn ở bên cạnh sàn giao dịch. Lợi nhuận trung bình hàng tháng của anh ấy là khoảng 10-15%.

Hãy nhớ điều quan trọng nhất trong giao dịch - thị trường luôn đúng!