Tickmill Expert Blog - Forex Traders BlogBlog Forex, nơi các chuyên gia của chúng tôi chia sẻ kiến thức giao dịch của họ, cung cấp các nhận định thị trường hữu ích, cũng như cập nhập các sự kiện kinh tế quan trọng sắp tới.https://www.tickmill.com/vi/blog<![CDATA[Bitcoin Đang Tăng, EUR/USD Có Thể Sẽ Giảm Sớm]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/bitcoin-is-going-up-eurusd-might-drop-soonbitcoin-is-going-up-eurusd-might-drop-soonThu, 11 Aug 2022 10:15:18 +0000<![CDATA[BofA Dòng chảy về Crypto cần biết]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/bofa-crypto-flows-to-knowbofa-crypto-flows-to-knowThu, 30 Jun 2022 12:42:10 +0000<![CDATA[EURUSD, H4 | Khả năng tiếp tục tăng giá]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/eurusd-h4-or-potential-bullish-continuation30eurusd-h4-or-potential-bullish-continuation30Mon, 30 May 2022 09:51:24 +0000<![CDATA[GBPUSD, H4 | Khả năng tiếp tục tăng giá]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/gbpusd-h4-or-potential-bullish-continuation30gbpusd-h4-or-potential-bullish-continuation30Mon, 30 May 2022 08:19:01 +0000<![CDATA[Nhận Định Thị Trường Ngày 22, Tháng 4, 2022]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/daily-market-outlook-april-22-2022daily-market-outlook-april-22-2022Fri, 22 Apr 2022 11:31:36 +0000<![CDATA[GBPUSD H4 | Tiềm năng cho đà giảm]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/gbpusd-h4-potential-for-bearish-momentumgbpusd-h4-potential-for-bearish-momentumThu, 21 Apr 2022 11:27:53 +0000<![CDATA[AUDUSD H4 Tiềm năng giảm giá]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/audusd-h4-potential-for-bearish-pressureaudusd-h4-potential-for-bearish-pressureThu, 21 Apr 2022 11:17:34 +0000<![CDATA[Hợp Đồng Tương Lai Copper ( HG1!), H1 Tiềm Năng Giảm Giá]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/copper-futures-hg1-h1-potential-for-bearish-dip18copper-futures-hg1-h1-potential-for-bearish-dip18Tue, 19 Apr 2022 10:02:07 +0000<![CDATA[Hợp Đồng Tương Lai Cà Phê ( KC1!), H1 Tiềm Năng Tăng Giá]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/coffee-futures-kc1-h1-potential-for-bullish-bounce18coffee-futures-kc1-h1-potential-for-bullish-bounce18Tue, 19 Apr 2022 09:53:33 +0000<![CDATA[Hợp Đồng Tương Lai Palladium (PA1! ), H1 Tiềm Năng Giảm]]>https://www.tickmill.com/vi/blog/palladium-futures-pa1-h1-potential-for-bearish-dip18palladium-futures-pa1-h1-potential-for-bearish-dip18Tue, 19 Apr 2022 09:49:45 +0000