TIN TỨC
Loading...

#usdjpy

December 07, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng đảo chiều

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 113.95Pivot: 113.587Hỗ trợ: 112.724 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm và đã tiến gần đến Piv...
December 06, 2021

USDJPY, H4 | Xu hướng tiềm năng đảo chiều

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 113.601Pivot: 112.746Hỗ trợ: 112.317 Trường hợp ưu tiên: Giá dường như đang củng cố theo mô hình vai v...
December 03, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng tăng

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 113.674Pivot: 113.048 Hỗ trợ: 112.701 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một tam giác. Chúng ...
December 02, 2021

USDJPY, H4 | Có động lực tăng giá

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Breakout Các mức chính: Kháng cự: 113.434 Pivot: 112.678 Hỗ trợ: 112.066 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đư...
November 30, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng giảm giá

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Breakout Các mức chính:Kháng cự: 114.196Pivot: 113.673Hỗ trợ: 113.02 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm. Chúng tôi thấy tiềm n...
November 29, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng tăng lên!

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 114.286Pivot: 113.685Hỗ trợ: 113.048 Trường hợp ưu tiên: Giá gần đây đã trải qua và giảm mạnh và hiện ...
November 25, 2021

USDJPY, H4 | Khả năng tăng

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Breakout Các mức chính:Kháng cự: 115.522Pivot: 115.249Hỗ trợ: 114.823 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu...
November 24, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho giảm giá!

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 115.838Pivot: 115.347Hỗ trợ: 114.686 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một kênh song song....
November 18, 2021

USDJPY, H4 | Đà tăng giá là có thể có

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính: Kháng cự: 114.299Pivot: 113.793Hỗ trợ: 113.451 Phương án ưu tiên: Giá đang trong đà tăng và củng cố trong một ...