Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Tổng Quan Tài Khoản

Khám phá các tài khoản giao dịch của chúng tôi mỗi loại sẽ phù hợp với nhu cầu của các nhà giao dịch khác nhau.

Các Loại Tài Khoản Giao Dịch

Dù mức độ kinh nghiệm giao dịch hay phong cách giao dịch của bạn là gì, chúng tôi luôn hỗ trợ bạn!
Chọn loại tài khoản giao dịch ưa thích của bạn để bắt đầu.

TÀI KHOẢN FOREX & CFD

Nạp Tối Thiểu
Số Dư Tối Thiểu
Loại Tiền Cơ Sở Có Sẵn
Spread Từ
Đòn Bẩy Tối Đa
Lot Tối Thiểu
Phí Giao Dịch
Cho Phép Tất Cả Các Chiến Lược Giao Dịch
Lựa Chọn Tài Khoản Hồi Giáo Miễn Phí Swap
TÀI KHOẢN PRO
Nạp Tối Thiểu
100
Số Dư Tối Thiểu
-
Loại Tiền Cơ Sở Có Sẵn
USD, EUR, GBP
Spread Từ
0.0 pip
Đòn Bẩy Tối Đa
1:500
Lot Tối Thiểu
0.01
Phí Giao Dịch
2 đơn vị cho mỗi bên của 100,000 đơn vị giao dịch
Cho Phép Tất Cả Các Chiến Lược Giao Dịch
Lựa Chọn Tài Khoản Hồi Giáo Miễn Phí Swap
Tạo Tài Khoản
TÀI KHOẢN CLASSIC
Nạp Tối Thiểu
100
Số Dư Tối Thiểu
-
Loại Tiền Cơ Sở Có Sẵn
USD, EUR, GBP
Spread Từ
1.6 pip
Đòn Bẩy Tối Đa
1:500
Lot Tối Thiểu
0.01
Phí Giao Dịch
Không Phí Giao Dịch
Cho Phép Tất Cả Các Chiến Lược Giao Dịch
Lựa Chọn Tài Khoản Hồi Giáo Miễn Phí Swap
Tạo Tài Khoản
TÀI KHOẢN VIP
Nạp Tối Thiểu
-
Số Dư Tối Thiểu
50,000
Loại Tiền Cơ Sở Có Sẵn
USD, EUR, GBP
Spread Từ
0.0 pip
Đòn Bẩy Tối Đa
1:500
Lot Tối Thiểu
0.01
Phí Giao Dịch
1 đơn vị cho mỗi bên của 100,000 đơn vị giao dịch
Cho Phép Tất Cả Các Chiến Lược Giao Dịch
Lựa Chọn Tài Khoản Hồi Giáo Miễn Phí Swap
Tạo Tài Khoản