Znacząca poprawa sytuacji strony popytowej na wykresie dziennym US500. Kurs rosnąc w piątek 24 czerwca do 3907,09 pkt. na koniec dnia, nie tylko wykreślił długą popytową świecę na wykresie dziennym, ale też zdecydowanie wrócił powyżej minimum z maja (3810,05), ale również praktycznie domknął lukę bessy z 13 czerwca (3872,25-3909,02 pkt.). Jeżeli uzupełnić to o pierwsze popytowe sygnały na wskaźnikach to obecnie jest spora szansa na ruch US500 w kierunku linii oporu poprowadzonej po maksimach z ostatnich 3 miesięcy. Aktualnie tworzy ona barierę podażową na 4030 pkt. Nieco niżej (4014 pkt.) znajduje się opór tworzony przez 38,2% zniesienie Fibo spadków zainicjowanych w końcówce marca, a jeszcze niżej psychologiczna bariera 4000 pkt. I to właśnie ta strefa 4000-4030 pkt. powinna być celem popytu.

Wykres dzienny US500

Wzrostowy scenariusz trafi do kosza w momencie gdy notowania US500 zejdą zauważalnie poniżej 3840 pkt., czyli znajda się poniżej połowy długiej wzrostowej świecy z ostatniego piątku. Szczególnie, gdyby stało się to już na dzisiejszej sesji na Wall Street.