Grupa Tickmill zakończyła rok 2018 odnotowując znaczący rozwój, o czym świadczy znaczny wzrost wszystkich wskaźników finansowych.

Skonsolidowany zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,67 mln USD, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., Który wyniósł 14,81 mln USD. Przychody netto z działalności Grupy wyniosły 45,13 mln USD, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Co więcej, roczny wolumen obrotu utrzymał się na poziomie 1,368 mld USD wartości referencyjnej, odnotowując zdumiewający wzrost o 84% w porównaniu z rokiem poprzednim, jednocześnie łatwo przekraczając prognozowany zakres 1200-1,300 mld USD. Co ciekawe, w październiku i listopadzie 2018 r. Tickmill był świadkiem najwyższych miesięcznych obrotów, wynoszących odpowiednio 145,5 mld USD i 136,0 mld USD. Przez cały rok Klienci Grupy Tickmill zawarli łącznie 83,56 mln transakcji, co stanowi nowy rekord dla Grupy i wzrost o 96% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto, z bazą kapitałową netto w wysokości 40,71 mln USD na koniec 2018 roku, Grupa Tickmill jest dobrze przygotowana do poszukiwania atrakcyjnych możliwości akwizycji w celu dalszego zwiększania zasięgu geograficznego i udziału w rynku.

Dalszy wzrost w roku 2019

Opierając się na pozytywnych wynikach za 2018 r., w pierwszym kwartale 2019 r. Grupa odnotowała rekordową liczbę nowych klientów, a wzrost ten napędzany jest przede wszystkim przez silną sieć brokerów wprowadzających. W międzyczasie, pomimo niskiej zmienności rynku w I kwartale 2019 r., Grupa uzyskała przychody netto z działalności handlowej w wysokości 12,94 mln USD, co oznacza wzrost o 8,8% w porównaniu z I kwartałem 2018 r.

W nadchodzącym roku Tickmill planuje osiągnięcie całorocznego wolumenu obrotów w wysokości 1400-1500 mld USD w oparciu o wzrost organiczny na kluczowych rynkach Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej, regionu MENA i GCC, Afryki i Europy.

Komentując wyniki, Illimar Mattus, dyrektor finansowy Grupy, stwierdził: "W 2018 r. nasza Grupa była na tyle zwinna, że mogła jeszcze bardziej poprawić swoje wyniki finansowe pomimo fali restrykcyjnych środków regulacyjnych, które zostały wprowadzone. Będziemy nadal korzystać z naszej głębokiej wiedzy branżowej i podstawowych wartości, takich jak uczciwość, przejrzystość i profesjonalizm, aby zapewnić długoterminową rentowność naszej działalności".

Dyrektor grupy, Ingmar Mattus, skomentował to: "Pozostajemy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych strategicznych celów, aby stać się silniejszą, bardziej zwinną i konkurencyjną organizacją zdolną do dostarczania zaawansowanych produktów i wysokiej jakości usług dla naszej globalnej bazy klientów.

"Po pobiciu nowych rekordów wyników finansowych w 2018 roku, jesteśmy pewni, że w 2019 roku będziemy nadal zwiększać nasz udział w rynku i umacniać naszą pozycję jednego z najszybciej rozwijających się dostawców usług finansowych na świecie" - powiedział Duncan Anderson, CEO Tickmill UK Ltd.