การขอเครดิตการเปิดบัญชีเทรด MT4/MT5 เพิ่มเติม

- เนื่องจากระบบของโบรกเกอร์จะจำกัดจำนวนการเปิดบัญชีเทรด MT4/MT5 และไม่สามารถที่จะปิดบัญชีเทรดที่เปิดอยู่ได้ หากคุณลูกค้าได้เปิดบัญชีเทรดครบจำนวนที่ระบบกำหนดแล้ว ต้องการเปิดบัญชีเทรดเพิ่มเติม สามารถส่งคำร้องขอเครดิตการเปิดบัญชีเทรดเพิ่มได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

*บัญชีที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 3 เดือนจะอยู่ในสถานะ inactive และไม่สามารถใช้งานได้อีก แต่จะไม่ถูกลบจากระบบ คุณลูกค้าจะได้รับเครดิตเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีเทรดใหม่ได้เมื่อบัญชีเก่าอยู่ในสถานะ inactive

การอีเมล์แจ้งขอเครดิตการเปิดบัญชีเทรดเพิ่มเติม

อีเมล์ไปที่ support@tickmill.com

Topic : Request to open an additional trading account

เนื้อหา

Dear Support
I could not open a trading account,
Could you please help me add slot for open (MT4/MT5) ... เลือกประเภทว่าต้องการขอบัญชี MT4/MT5 ที่นี่
reason : ....กรอกเหตุผลในการขอเพิ่มบัญชีเทรดที่นี่

Best regards

ตัวอย่างเหตุผล

- ต้องการติดตามไอบีคนใหม่ : I want to use new MT4/5 follow new IB
- ต้องการใช้กลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกับบัญชีใหม่ : I want to use new trading strategy with new account
- ต้องการนำบัญชีใหม่เข้าร่วมกิจกรรม : I want to use new trading account to join Tickmill event

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเทรดเพิ่มได้เมื่อมีการแจ้งผลทางอีเมล์ โดยจะมีการตอบกลับภายใน 1 วันทำการ - ซึ่งทั่วไปจะมีการอนุมัติเพิ่ม 1-2 บัญชีเทรด