คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การสูญเสียอาจเกินมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์

กุมภาพันธ์ 2022


Tickmill คือชื่อทางการค้าของกลุ่มบริษัท Tickmill

Tickmill.com เป็นเจ้าของและดำเนินการภายใต้กลุ่ม บริษัท Tickmill กลุ่มบริษัท Tickmill ประกอบด้วย Tickmill UK Ltd, กำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (สำนักงานจดทะเบียน: 3rd Floor, 27 - 32 Old Jewry, London, England, EC2R 8DQ ENGLAND), Tickmill Europe Ltd, กำกับดูแลโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (สำนักงานจดทะเบียน: Kedron 9, Mesa Geitonia, 4004 Limassol, Cyprus), Tickmill South Africa (PTY) LTD, FSP 49464, กำกับดูแลโดย Financial Sector Conduct Authority (FSCA) (สำนักงานจดทะเบียน: The Colosseum, 1st floor, Century Way, Office 10, Century City, 7441, Cape Town), Tickmill Ltd,กำกับดูแลโดย Financial Services Authority of Seychelles และเป็นเจ้าของบริษัท 100% Procard Global Ltd, UK หมายเลขจดทะเบียน 09369927(สำนักงานจดทะเบียน: 3rd Floor, 27 - 32 Old Jewry, London EC2R 8DQ, England) Tickmill Asia Ltd - กำกับดูแลโดย Financial Services Authority of Labuan Malaysia (หมายเลขทะเบียน: MB/18/0028 สำนักงานจดทะเบียน: Unit B, Lot 49, 1st Floor, Block F, Lazenda Warehouse 3, Jalan Ranca-Ranca, 87000 F.T. Labuan, Malaysia)

ลูกค้าจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้บริการของ Tickmill ได้การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศต่างๆ ณ ที่นี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”)


เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


เว็บไซต์ของ Tickmill ประกอบด้วยหน้าเว็บที่จัดการโดย Tickmill Ltd และบริษัทในเครือ (“Tickmill”) และถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในหน้าเว็บและในหน้าจอที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ และในข้อมูลและสิ่งต่างๆที่เกิดจากการจัดการของ Tickmill นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น Tickmill มีสิทธิ หรือ ลิขสิทธิ์ในการใช้ หรือ ลิขสิทธิ์ใดๆก็ตาม แต่เพียงผู้เดียว ในชื่อทางการค้า หรือ เครื่องหมายการค้า ที่อยู่ใน และ/หรือ ปรากฏภายในเว็บไซต์


การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสิ่งประกอบต่างๆ


ข้อมูลและสิ่งประกอบต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Tickmill และ ข้อตกลง เงื่อนไข ข้อกำหนดเบื้องต้น และ คำอธิบาย ทั้งหมด ที่ปรากฏในนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า


การจำกัดความรับผิด


Tickmill ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ในความแม่นยำ เพียงพอ หรือ สมบูรณ์ ของข้อมูลและสิ่งประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์ และ ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับผิดใดๆ สำหรับข้อผิดพลาด และ/หรือ การละเลย ในเรื่องนี้ Tickmill ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ทั้งโดยนัยยะ และ โดยกฏหมาย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่ได้ให้การรับประกันต่อการไม่ละเมิดสิทธิ ชื่อ การทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น หรือ การทำงานได้ตามที่โฆษณา สำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลที่สาม รวมถึงไม่ได้ให้การรับประกันต่อปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากข้อมูลหรือสิ่งประกอบต่างๆ ณ ที่นี้ การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้การบริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอกเป็นความเสี่ยงที่ท่านต้องรับผิดชอบเอง เนื้อหา ความแม่นยำ ความคิดเห็น ที่แสดง หรือ การเชื่อมโยงอื่นใดก็ตามที่นำเสนอโดยบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม การสำรวจ การตรวจสอบ การตรวจดู และ/หรือ ความรับผิดชอบของ Tickmill


Tickmill จะไม่รับผิดต่อ a) ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียกใช้ หรือใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งาน เว็บไซต์นี้ โดยบุคคลใดๆก็ตาม และไม่รับผิดชอบการไม่สามารถเปิดรายการซื้อขาย ความผิดพลาด การละเลย การทำรายการไม่สำเร็จ การทำผิด การดำเนินการล่าช้า หรือ การล่าช้าของการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของการสื่อสารทั้งที่เกิดจาการสายสัญญาฯหรือระบบการสื่อสาร หรือ ความล้มเหลวของระบบงาน แม้ว่า Tickmill หรือ ตัวแทนของ Tickmill จะแจ้งถึงความเป็นไปได้ของ ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวแล้วก็ตาม และ b) สำหรับความผิดพลาด หรือ ความไม่ถูกต้อง ในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูล และ/หรือ คำสั่งซื้อขาย ในการเทรด FX หรือ CFDs ที่มีการกำหนดมาจิ้น หรือ คำแนะนำใดๆ จาก ลูกค้า / ผู้เข้าขมเว็บไซต์ การรบกวน การหลอกลวง การละเมิดการเข้าถึงรหัสลับ การบันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือ การถ่ายทอดของข้อความ หรือระบบล้มเหลวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการละเมิดข้างต้นที่อาจจะกระทำโดย Tickmill หรือไม่ก็ตาม


Tickmill จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆก็ตามที่อาจจะเกิดจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ของผู้ใช้งาน ที่อาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ หรือ เว็บไซต์/การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือ ทรัพยากรใดๆในอินเตอร์เน็ต


วัตถุประสงค์การใช้งาน


เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคลใดๆ หรือ นิติบุคคลในเขตอำนาจรัฐใดๆ หรือ ประเทศใดๆ ซึ่งต้องการเผยแพร่หรือใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโต้แย้งกับกฏหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น


คุกกี้


เมื่อท่านใช้ระบบของ Tickmill จะเป็นการอนุญาตให้ Tickmill สามารถใช้คุกกี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ Tickmill ได้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของท่านและไฟล์นี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะเกิดจากการใช้ซอร์ฟแวร์การเทรดและการเข้าใช้งานเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ของข้อมูลเหล่านี้ก็เพื่อให้บริการหรือนำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือตรงความต้องการของท่านให้มากขึ้น รวมถึงการนำเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบหรือการตั้งค่าที่ท่านต้องการ คุกกี้มักจะถูกใช้ในหลายๆเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต และท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดให้ใช้คุกกี้กับเว็บไซต์ใดได้บ้างผ่านทางการตั้งค่าและทางเลือกในเบราว์เซอร์ของท่าน คู่ค้าทางธุรกิจบางรายของ Tickmill (เช่น ผู้ลงโฆษณา) ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของ Tickmill ซึ่ง Tickmill ไม่สามารถเข้าถึง หรือ ควบคุมคุกกี้เหล่านั้นได้


คุกกี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่านได้ ท่านอาจเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ ถ้าท่านเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องการความปลอดภัยของเว็บไซต์


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการปิดการใช้งานคุกกี้ สามารถดูได้จาก www.allaboutcookies.org


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น


เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้การบริการและดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น Tickmill ให้การเชื่อมโยงเพื่อความสะดวกของท่าน แต่ Tickmill ไม่ได้มีการตรวจสอบ ควบคุม หรือ ตรวจดู ความเป็นส่วนตัว หรือ การกระทำอื่นใดที่ดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น Tickmill จึงไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น หรือ ต่อข้อตกลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและบุคคลเหล่านั้น


ข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่จัดเก็บโดย Tickmill ผ่านทางเว็บไซต์ จะถูกประมวลผลตามกฏหมายและข้อบังคับตามเขตอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกแก้ไขหรือแทนที่ได้ตลอดเวลา


ฉัน, ผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้ ยอมรับข้อตกลง ดังนี้ว่า


  1. Tickmill มีสิทธิในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการให้บริการ การโฆษณา และ การเสริมสร้างความสัมพันธ์
  2. Tickmill จะไม่ติดต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม นอกจากในกรณีค่อไปนี้: (1) บริษัท/กลุ่มบริษัทที่ Tickmill เป็นคู่ค้าด้วย หรือ ได้รับการมอบหมายให้ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นตามกฎหมาย (2) การติดต่อหรือเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฏหมายหรือการสั่งการในชั้นศาล และ (3) เมื่อ ฉัน ที่เป็นลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นตามนโยบายความเป็นส่วนตัว อนุญาตให้ดำเนินการได้
  3. นอกจากการระบุใดๆโดยตัวฉันเองแล้ว Tickmill จะมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ ด้วยการยกเว้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน เพื่อการโฆษณาทางออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าทางการเงิน และ/หรือ สินค้า/บริการ ที่นำเสนอโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  4. ฉันรับรู้ว่า ฉันอาจจะถูกร้องขอให้ปรับปรุงข้อมูล หรือ ปฏิเสธการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของฉันกฏหมายและข้อบังคับตามเขตอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสั่งการมาจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ไขหรือแทนที่ตลอดเวลา
  5. ข้อความข้างต้นจะมีผลทั้งต่อลูกค้าปัจจุบันของ Tickmill และต่อใบสมัครในการใช้บริการใดๆก็ตาม ไม่ว่าใบสมัครนั้นจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าทุกคนของ Tickmill


กฏหมายที่ใช้บังคับ


การใช้งานเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฏหมายและข้อบังคับที่มีการบังคับใช้ทั้งหมด Tickmill สามารถบังคับใช้ตาม เงื่อนไขการใช้งาน ตามเขตอำนาจรัฐของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Tickmill


โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ของ Tickmill และรวมถึง หน้าเว็บใดๆ ก็ตามที่มีการเชื่อมโยงไปถึง ฉันตกลงที่จะยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้มีการแจ้งไว้ข้างต้น