การเพิ่ม Server เพื่อแก้ปัญหาไม่พบ Server ตามอีเมล์ที่แจ้งบัญชีจริง

หากลูกค้าไม่พบ Server ตามที่อีเมล์แจ้งเมื่อเปิดบัญชีเทรด
* อาจเป็นไปได้ว่าเป็น Server เช่น TickmillAsia-Live06 ( มีระบุว่าเป็น Asia โดย server ที่แสดงอยู่ในรายการเป็น Tickmill-Live06)

เปิด MT4 Desktop จากนั้นเลือกไปที่เมนู File / Open an account
(หากเลือก Login to account จะไม่สามารถเพิ่ม server ได้)นำ URL server ที่ได้รับจากอีเมล์ไปวางหลัง + ดังรูป

กด Enter และรอสักครู่จนมีเลข Ping ปรากฎ จึงกด Next เพื่อไปกรอก MT4 ID / Password ต่อไป