ขั้นตอนการสมัครบัญชีเทรดจริง Tickmill

การสมัครพื้นที่สมาชิกเพื่อเปิดบัญชี MT4 กับ Tickmill สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดย เข้าไปที่

https://secure.tickmill.com/users/register?lang=17?lang=17


ข้อมูลในการสมัครจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้่งหมด

กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเลือกประเภทบัญชีเป็นแบบส่วนตัว (individual) กรณีที่ต้องการทำการโอนกำไรจากบัญชีต้อนรับมายังบัญชีจริง ลูกค้าจะต้องกรอกส่วนของข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ให้ตรงกับบัญชีต้อนรับ


เมื่อคลิกไปที่ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่สอง ระบบจะแสดงหน้าจอขอข้อมูลเพิ่มเติมดังรูป

สิ่งที่สำคัญสำหรับหน้าจอนี้คือ ข้อมูลในส่วนที่อยู่ ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลโดยละเอียดทั้งจังหวัด อำเภอ ตำบล และบ้านเลขที่ โดยกรอกให้ตรงกับ เอกสารยืนยันที่อยู่ที่ต้องส่งเข้าระบบในขั้นตอนต่อไป


เมื่อกดที่ เปิดบัญชี ระบบจะแจ้งข้อความแสดงการขอบคุณ และขอให้ลูกค้าตรวจสอบอีเมล์ ซึ่งลูกค้าจะต้องทำการตรวจสอบอีเมล์และคลิกลิงก์ภายในอีเมล์ ในเวลา 48 ชั่วโมง

หากลูกค้าไม่คลิกยืนยันในเวลาดังกล่าว จะทำให้ลูกค้าต้องทำขั้นตอนการสมัครใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง


ตัวอย่างอีเมล์แสดงลิงก์ยืนยันอีเมล์ หากไม่พบอีเมล์โปรดตรวจสอบใน Junk / Spam box


เมื่อลูกค้าคลิกลิงก์ยืนยันอีเมล์แล้ว ระบบจะนำลูกค้ามายังหน้า Login เข้าสู่ระบบพื้นที่สมาชิก หรือ

https://secure.tickmill.com/users/login?lang=17?lang=17

และมีข้อความแจ้งว่า ยืนยันการตรวจสอบอีเมล์สำเร็จแล้ว

ในขั้นตอนนี้ ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งไปยังลูกค้า ว่าขอให้ลูกค้าเข้ามาอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน และยืนยันที่ภายในพื้นที่สมาชิก เพื่อดำเนินการขั้นตอนของตรวจสอบเอกสารต่อไปลูกค้าสามารถดำเนินการต่อโดย เข้าสู่พื้นที่สมาชิกโดย ชื่อผู้ใช้งานให้กรอกเป็นอีเมล์ที่ใช้สมัคร และรหัสผ่านให้กรอกตามที่ลูกค้ากำหนดในขั้นตอนสมัคร กรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้ ลูกค้าสามารถคลิกที่ลืมรหัสผ่าน เพื่อดำเนินการให้ระบบทำขั้นตอนรีเซตรหัสผ่าน โดยส่งอีเมล์ไปหาลูกค้าที่อีเมล์ของลูกค้าอีกครั้ง

เมื่อเข้าสู่พื้นที่สมาชิก เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการตรวจสอบจะมีสองประเภท ได้แก่


เอกสารยืนยันตัวตน

- บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ และวันหมดอายุอยู่ห่างออกไปเกินกว่า 6 เดือน


เอกสารยืนยันที่อยู่

เป็นเอกสารที่ทางบริษัทต้องการยืนยันว่าลูกค้าได้อยู่ในที่อยู่ปัจจุบันตามที่ลงทะเบียนกับบริษัทไว้จริง เอกสารยืนยันที่อยู่ จะต้องมี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ตรงกับที่ลูกค้าได้กรอกใบสมัครเปิดบัญชีไว้ สามารถใช้เป็นรูปถ่ายให้เห็นเต็มแผ่น โดยมีประเภทเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบแจ้งหนี้สาธารณูประโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เนตบ้าน โทรศัพท์มือถือ

- รายการเดินบัญชีของธนาคาร (ไม่สามารถใช้รูปถ่ายของสมุดเงินฝาก) หรือเอกสารรับรองโดยสำนักงานกฎหมาย

- ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต

- รูปถ่ายทะเบียนบ้าน 2 หน้า ได้แก่หน้าที่มีบ้านเลขที่ และหน้าที่มีชื่อของลูกค้า (แนะนำ)

- ใบขับขี่ถ่ายรูปสองด้านทั้งหน้าและหลัง


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารยืนยันที่อยู่นั้น มีชื่อ ที่อยู่ ตรงกับที่สมัครบัญชีไว้กับ Tickmill และอายุเอกสารไม่เกินหกเดือนกรณีที่เป็นใบแจ้งหนี้ หรือรายการเดินบัญชีจากธนาคาร


เมื่อทำการอัปโหลดทั้งสองประเภทสำเร็จ สถานะเอกสารจะขึ้นว่ารอการอนุมัติดังรูป และสำนักงานใหญ่แผนกตรวจสอบเอกสารจะทำการแจ้งผลการตรวจเอกสารภายในสองวันทำการ ทางอีเมล์เท่านั้น