Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

FAQ

Znajdź odpowiedzi na najbardziej popularne pytania dotyczące handlu z Tickmill.

Rachunki inwestycyjne

W przypadku rejestracji konta indywidualnego wymagamy dokument tożsamości oraz potwierdzenie adresu zamieszkania. Dokument nie może być starszy niż 90 dni. Nie akceptujemy rachunków za telefony komórkowe.

W przypadku rejestracji konta firmowego, wymagamy dokumenty tożsamości oraz potwierdzenie adresu wszystkich członków zarządu oraz aktualny wpis do KRS.

Możemy poprosić o dodatkowe dokumenty w zależności od kraju, beneficjenta, itd.


Konto może zostać zarchiwizowane pod pewnymi warunkami. Jeśli saldo konta jest równe lub mniejsze niż 50 GBP/EUR/USD i/lub 250 PLN i nie było prób logowania na platformę handlową lub nie było żadnej aktywności handlowej, nie było otwartych pozycji i nie było wypłat lub wpłat przez co najmniej 60 dni, wtedy konto zostanie automatycznie dezaktywowane i zarchiwizowane przez system i nie będzie już widoczne w Strefie Klienta. Wszelkie saldo zostanie przeniesione do portfela.


Potrójne stawki swap na parach walutowych, złocie oraz srebrze naliczane są w środę. Dla pozostałych instrumentów potrójny swap pobierany jest w piątek. Jest to standardowa praktyka w branży forex.

Swapy te pokrywają opłaty za sobotę oraz niedzielę, kiedy to rynki są zamknięte. Wszystkie swapy obliczane są na podstawie waluty kwotowanej.

Przykład:

Jeśli otworzysz długą pozycję 1 lota na EURAUD, opłata swap wyniosłaby -14.11 dolarów australijskich. Jeśli otworzyłbyś tę samą pozycję w środę i przetrzymałbyś pozycję do następnego dnia, swap wyniósłby -14.11 * 3.

Jeśli waluta bazowa konta jest inna niż waluta, w której wyrażony jest swap, nastąpi automatyczne przeliczenie przy użyciu kursu spot.


Aktualizujemy swapy w oparciu o stawki podane nam przez naszych dostawców płynności i zalecamy regularne sprawdzanie stawek swapów w ramach platformy Metatrader. Nasze zaktualizowane swapy są zawsze dostępne na naszej stronie internetowej: https://tickmill.com/pl/conditions/spreads-swaps

Możesz również sprawdzić kursy swapów logując się na platformie transakcyjnej Metatrader i wybierając: Widok > Instrumenty > Wybierz instrument > Właściwości

Istnieją dwa rodzaje pozycji: kupno i sprzedaż. Należy spojrzeć na swap pozycji długiej dla swapów na pozycje kupna oraz swap pozycji krótkiej dla swapów na pozycje sprzedaży. Swapy są naliczane o godzinie 00:00 czasu platformy.


Możesz zamknąć konto, ale zgodnie z przepisami prawa będziemy przechowywać Twoje dane w naszym systemie przez przynajmniej siedem lat.

Jeżeli saldo na twoim rachunku wynosi 10 $ lub mniej i nie zarejestrowano prób logowania w ciągu ostatnich 90 dni, to rachunek zostanie automatycznie zarchiwizowany przez system i nie będzie już widoczny w Strefie Klienta.


Oferujemy 3 rodzaje rachunków: Classic, Pro oraz VIP. Na wszystkich rodzajach kont egzekucja zleceń jest taka sama.

Różnice pomiędzy nimi to:

Spready:

Spread na kontach Pro oraz VIP zaczyna się od 0.0 pips, na rachunku Classic od 1.6 pips.

Prowizja:

*Nie ma prowizji na rachunku Classic.

*Prowizja w wysokości 2 jednostek za lot za stronę (0.0020% wartości nominalnej) na koncie Pro.

Przykład: Otwierając zlecenie o wielkości 1 lot na parze EURUSD (100.000 Eur) zapłacisz prowizję w wysokości 2 Eur za stronę, w sumie 4 Eur.

*Prowizja w wysokości 1.0 jednostek za lot za stronę (0.0010% wartości nominalnej) na koncie VIP.

Przykład: Otwierając zlecenie o wielkości 1 lot na parze EURUSD (100.000 Eur) zapłacisz prowizję w wysokości 1.0 Eur za stronę, w sumie 2.0 Eur.

Minimalna wpłata na rachunek Pro i Classic wynosi: 100 EUR/USD/GBP/PLN.

Minimalne wymagane saldo dla konta VIP wynosi: 50 000 EUR/USD/GBP/PLN.

Więcej informacji o rodzajach rachunków znajdziesz na stronie https://www.tickmill.com/pl/trading/accounts-overview


Tickmill Ltd jest regulowana jako Securities Dealer przez Seychelles Financial Services Authority (FSA). W związku z tym, nasze wewnętrzne systemy są zgodne z przepisami FSA, co oznacza, że twoje pieniądze są segregowane i rozliczanie oddzielnie, aby zabezpieczyć twoje środki.