Sierpień przyniósł spadek inflacji konsumenckiej (CPI) w Kanadzie. Spadek większy od oczekiwań. Wskaźnik inflacji obniżył się o 0,3% R/R względem lipca, podczas gdy oczekiwano jego spadku tylko o 0,1%. Spadek cen spowodował również spadek rocznej dynamiki inflacji. W sierpniu inflacja CPI obniżyła się do 7% z 7,6% w lipcu. Ekonomiści prognozowali jej spadek do 7,3%.

Niższa też była inflacja bazowa w Kanadzie. W sierpniu obniżyła się ona do 5,8% z 6,1% R/R miesiąc wcześniej.

Spadek inflacji w Kanadzie nie kończy podwyżek stóp procentowych przez tamtejszy bank centralny. Rynek obecnie zakłada, że na październikowym posiedzeniu Bank Kanady podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych do 3,75%, a następnie jeszcze przynajmniej raz o 25 punktów. Nie mniej jednak niższa inflacja nieco ogranicza oczekiwania na te podwyżki. Stąd w połączeniu z premiującym amerykańska dolara dzisiejszym pogorszeniem nastrojów na rynkach globalnych, te dane wypychają kurs USD/CAD na dzienne maksima.

Wykres USD/CAD (H4)

Sytuacja na wykresie USD/CAD obecnie wskazuje na przewagęstrony popytowej, ale po wybiciu powyżej szczytu z 7 września, ta ma corazwiększe problemy z kontynuacją wzrostów. Nie jest więc wykluczone, że wzoremdnia wczorajszego, nowe prawie 2-letnie maksima, ponownie zostaną wykorzystanedo realizacji zysków.