W związku ze świętem Księżycowego Nowego Roku w Hong Kongu, które przypada we wtorek, 1 lutego 2022 r., harmonogram notowań zostanie zmieniony w następujący sposób:

Instrument

Poniedziałek, 31 stycznia

Wtorek, 1 lutego

Środa, 2 lutego

Czwartek, 3 lutego

HK50

zamyka się o 06:00

Zamknięty

Zamknięty

Zamknięty

Godziny podane powyżej są w czasie GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.

Inwestorzy powinni również pamiętać, że w przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć od ich normalnego poziomu.