ในช่วงเวลา Lunar New Year holiday ใน Hong Kong วันที่ Tuesday, 1 February 2022,จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเทรดดังต่อไปนี้:

Instrument

Monday, 31 January

Tuesday, 1 February

Wednesday, 2 February

Thursday, 3 February

HK50

Closes at 06:00

Closed

Closed

Closed

เวลาในข้อมูลด้านบนจะอยู่ในโซนเวลา GMT+2 และสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้จากผู้ให้บริการสภาพคล่อง

เทรดเดอร์ควรทราบว่าในช่วงสภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจมีความกว้างขึ้นจากระดับปกติอย่างสูง