Lịch trình giao dịch sẽ được thay đổ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Hồng Kông vào Thứ 3, Ngày 1, Tháng 2, Năm 2022, như sau:

Công cụ

Thứ 2, Ngày 31 Tháng 1

Thứ 3, Ngày 1 Tháng 2

Thứ 4, Ngày 2 Tháng 2

Thứ 5, Ngày 3 Tháng 2

HK50

Đóng cửa lúc 06:00

Đóng cửa

Đóng cửa

Đóng cửa

Thời gian được đề cập ở trên tính theo giờ GMT + 2 và có thể thay đổi bởi các sở giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.

Các traders cũng nên lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, spread có thể tăng mạnh so với mức bình thường.