Kami inginmemaklumkankepadaandabahawadalampematuhanHari Presiden AS pada hari Isnin, 21hb, Februari2022, jadualperdaganganakanberubahsepertiberikut:

Instrumen

Isnin, 21 Februari

US30

Tutup pada 20:00

US500

Tutup pada 20:00

USTEC

Tutup pada 20:00

DE40

Tutup pada 23:00

STOXX50

Tutup pada 23:00

UK100

Tutup pada 23:00

JP225

Tutup pada 20:00

XTIUSD

Tutup pada 21:30

XAUUSD

Tutup pada 21:30

XAGUSD

Tutup pada 21:30

Small Exchange

Tertutup

Masa-masa yang dinyatakan di atasadalahdalam GMT + 2 masa dan tertaklukkepadapertukaran oleh bursa ataupenyediakecairan masing-masing.

Peniagaperluambilperhatianbahawasekiranyaterdapatkecairan yang rendah, sebaranmungkinmeningkatdenganketaradaritahap normal mereka.