เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าในช่วงเวลาของวันประธานาธิบดี ของสหรัฐ ในวันที่่ 21 กุมภาพันธ์ 2022 ตารางเวลาการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

ตราสาร

จันทร์ 21 กุมภาพันธ์

US30

ปิดเวลา 20.00

US500

ปิดเวลา 20.00

USTEC

ปิดเวลา 20.00

DE40

ปิดเวลา 23.00

STOXX50

ปิดเวลา 23.00

UK100

ปิดเวลา 23.00

JP225

ปิดเวลา 20.00

XTIUSD

ปิดเวลา 21:30

XAUUSD

ปิดเวลา 21:30

XAGUSD

ปิดเวลา 21:30

Small Exchange

ปิด

เวลาในตารางคือเวลา GMT+2 และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการกำหนดจากผู้ให้บริการสภาพคล่องหรือสภาวะตลาด

เทรดเดอร์ควรทราบว่าในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ ค่าสเปรดอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับปกติอย่างมีนัยยะสำคัญ