เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในช่วงเวลาของDaylight Savings Time ของยุโรป, ตารางเวลาสำหรับการเทรดจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มตั้งแต่เวลาตลาดเปิดของวันที่ 28 มีนาคม 2022

โปรดอ้างอิงจากตารางด้านล่าง สำหรับชั่วโมงการเทรดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:

ตราสาร

ชั่วโมงการเทรด

DE40

Monday: 01:05-03:00, 03:15-24:00

Tuesday-Thursday: 01:02-03:00, 03:15-24:00

Friday: 01:02-03:00, 03:15-23:00

FRANCE40

Monday-Friday: 09:00-23:00

ITALY40

Monday-Friday: 09:00-23:00

SPAIN35

Monday-Friday: 09:00-21:00

STOXX50

Monday: 01:05-03:00, 03:15-24:00

Tuesday-Thursday: 01:00-03:00, 03:15-24:00


Friday: 01:00-03:00, 03:15-23:00

SWISS20

Monday-Friday: 09:00-23:00

UK100

Monday: 01:05-24:00

Tuesday-Thursday: 01:00-24:00

Friday: 01:00-23:00

Bonds

Monday-Friday: 09:00-23:00

เวลาข้างต้นอยู่ในโซนเวลา GMT + 3.

<code>โปรดทราบว่า ชั่วโมงการเทรดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องกำหนด</code>