ในช่วงเวลา Thanksgiving Day ของสหรัฐ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2021, ช่วงเวลาการเทรดมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

CFDs

Instrument

Thursday, 25 November 2021

Friday, 26 November 2021

XAUUSD

Closes at 20:00

Closes at 20:45

XAGUSD

Closes at 20:00

Closes at 20:45

US30

Closes at 20:00

Closes at 20:15

US500

Closes at 20:00

Closes at 20:15

USTEC

Closes at 20:00

Closes at 20:15

DE40

Closes at 23:00

Normal

STOXX50

Closes at 23:00

Normal

UK100

Closes at 23:00

Normal

JP225

Closes at 20:00

Closes at 20:15

BRENT

Closes at 20:30

Closes at 21:00

XTIUSD

Closes at 20:00

Closes at 20:45

เวลาตาม GMT+2 และสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

Futures และ Options

CME Exchange


Thursday, 25 November 2021

Friday, 26 November 2021

Asset Class

Trading Halt

Close

US Central Time

UTC

US Central Time

UTC

Equity Products

12:00

18:00

12:15

18:15

Cryptocurrency

12:00

18:00

12:45

18:45

Interest Rate Products

12:00

18:00

12:15

18:15

FX Products

12:00

18:00

12:15 / 12:00*

18:15 / 18:00*

Energy, Metals, Softs & DME

12:00

18:00

12:45

18:45

Grains & Oilseed

Pre-Open

12:05

18:05

Mini-Sized Grains & OilSeeds

Pre-Open

12:30

18:30

Livestock

-

12:05

18:05

*New Zealand Spot FX

Small Exchange


Thursday, 25 November 2021

Friday, 26 November 2021

Asset class


Close

US Central Time

UTC

All products

Closed

12:00

18:00