ในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงของวัน US Memorial Day และ UK Spring Bank Holiday ในวันที่ 31 พฤษภาคม, ตารางเวลาการซื้อขายสำหรับตราสารด้านล่างนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

ตราสาร

จันทร์ 31 พฤษภาคม

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน

Gold (XAUUSD)

ปิดเวลา20:00

ปกติ

Silver (XAGUSD)

ปิดเวลา20:00

ปกติ

US30

ปิดเวลา20:00

ปกติ

US500

ปิดเวลา20:00

ปกติ

USTEC

ปิดเวลา20:00

ปกติ

DE30

ปิดเวลา23:00

ปกติ

STOXX50

ปิดเวลา23:00

ปกติ

JP225

ปิดเวลา20:00

ปกติ

WTI (XTIUSD)

ปิดเวลา20:00

ปกติ

BRENT

ปิดเวลา20:30

ปกติ

UK100

ปิด

เปิดเวลา03:00

ตารางเวลาด้านบนจะอ้างอิงตามGMT+3 และสามารถเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้โดยไม่เป็นต้องแจ้งให้ทราบ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

โปรดทราบว่า ในกรณีที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ ค่าสเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับปกติ