ในช่วงเวลาของ US Memorial Day ในวัน จันทร์, 30 พฤษภาคม, ชั่วโมงการเทรดจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

CFDs

ตราสาร

จันทร์, 30 พฤษภาคม

XAUUSD

Close at 21:30

XAGUSD

Close at 21:30

US30

Close at 20:00

US500

Close at 20:00

USTEC

Close at 20:00

DE40

Close at 23:00

STOXX50

Close at 23:00

UK100

Close at 23:00

JP225

Close at 20:00

BRENT

Close at 20:30

XTIUSD

Close at 21:30

COPPER

Close at 21:30

NAT.GAS

Close at 21:30

Small Exchange

Closed

Stocks

Closed

เวลาที่แสดงในตารางจะอยู่ในโซนเวลา GMT+3 และสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากผู้บริหารสภาพคล่อง

โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ อาจมีความผันผวนสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

Futures and Options

Exchange

กลุ่มตราสาร

อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2022

จันทร์, 30 พฤษภาคม


Open

Halt

CME Group

Equities

Regular @ 1700 CT / 2200 UTC

1200 CT / 1700 UTC

Interest Rates

Regular @ 1700 CT / 2200 UTC

1200 CT / 1700 UTC

FX/Crypto

Regular @ 1700 CT / 2200 UTC

1600 CT / 2100 UTC

Metals

Regular @ 1700 CT / 2200 UTC

1330 CT / 1830 UTC

Energies

Regular @ 1700 CT / 2200 UTC

1330 CT / 1830 UTC

Agricultural

Extended Pre Open @ 1600 CT

Small Exchange

Equity

-

Closed

Interest Rates

-

Closed

FX/Crypto

-

Closed

Metals

-

Closed