คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การสูญเสียอาจเกินมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

Summary Risk Disclosure

Trading on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all people. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade on margin you should carefully consider your trading objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your trading capital and therefore you should not trade with money that you cannot afford to lose. You may be liable for losses that exceed the amount of margin that you post. You should be aware of all the risks associated with margin trading, and seek advice from an independent advisor if you have any doubts.


Tickmill does not warrant or represent that the information in this web site is free from errors or omissions or is suitable for your intended use. Tickmill recommends that you seek independent advice before acting on any information in this site. Subject to any terms implied by law and which cannot be excluded, Tickmill accepts no responsibility for any loss, damage, cost or expense (whether direct or indirect) incurred by you as a result of any error, omission or misrepresentation in any information in this site.


Tickmill will take all reasonable care to ensure that the information provided by Tickmill is accurate at the time of publication. Your use of the Web Site and/or the Tools shall be subject to all applicable laws and regulations and subject to our terms and conditions.