Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Đội Ngũ Lãnh Đạo Toàn Cầu

Gặp gỡ đội ngũ quản lý thành công của Tập Đoàn Tickmill.

Kinh Nghiệm. Đổi Mới. Chính Trực.

Lãnh đạo của chúng tôi với bề dày kinh nghiệm, đều hành hiệu quả nhất hoạt động hàng ngày của Tickmill. Họ đang tập trung vào việc tăng cường năng lực của Tập Đoàn để phát triển và phục vụ lợi ích tốt nhất của khách hàng.
Sudhanshu Agarwal
Sudhanshu Agarwal
Giám Đốc Điều Hành Của Tickmill Ltd
Duncan Anderson
Duncan Anderson
Giám Đốc Điều Hành Của Tickmill UK Ltd
Valerijus Ovsianikas
Valerijus Ovsianikas
Giám Đốc Điều Hành Của Tickmill Europe Ltd
Ingmar Mattus
Ingmar Mattus
Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn
Illimar Mattus
Illimar Mattus
Giám Đốc Điều Hành/ Giám Đốc Tài Chính
Nikolai Nikolajenko
Nikolai Nikolajenko
Giám Đốc Điều Hành Của Tickmill Ltd
Andres Vahopski
Andres Vahopski
Giám Đốc Điều Hành Của Tickmill Services Ltd
Beryl Francoise
Beryl Francoise
Giám Đốc Hành Chính/ Tickmill Ltd