Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Chương Trình Liên Kết White Label

Bắt Đầu Công Việc Kinh Doanh Môi Giới Của Bạn Với Giải Pháp Liên Kết White Label Của Chúng Tôi

Giải Pháp Liên Kết White Label
Là Gì?
Được thiết kế cho các công ty môi giới forex và tổ chức tài chính khởi nghiệp, thanh khoản đa tài sản và giải pháp liên kết white lable của chúng tôi là một dịch vụ hấp dẫn cung cấp nền tảng giao dịch Forex và CFD đáng tin cậy cho phép khách hàng của bạn giao dịch nhanh chóng và không tốn kém. Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ và hướng dẫn để bắt đầu hoạt động kinh doanh môi giới của riêng bạn từ khi bắt đầu đến khi có kết quả!
white label
Lợi Ích Của Việc Trở Thành
Liên Kết White Label Với Tickmill
Tận dụng được mối quan hệ mạng lưới ngân hàng, công nghệ và thanh khoản của chúng tôi để tạo ra một giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.
icon

Thương Hiệu Đầy Đủ

Nền Tảng Khách Hàng MT4 với logo và thông tin chi tiết của công ty bạn.
icon

Quản Lý MT4 Cá Nhân

Hoàn toàn minh bạch và kiểm soát hoàn toàn để quản lý khách hàng từ thiết bị đầu cuối của riêng bạn.
icon

Công Cụ Tinh Vi

Công cụ MAM đáng tin cậy và sáng tạo cho các nhà quản lý tiền.
icon

Kiểm Soát Rủi Ro Của Bạn

Công cụ quản lý rủi ro nâng cao.
icon

Cập Nhật Tài Khoản Giao Dịch

Bảng tính kỹ thuật trực tuyến nơi bạn có thể yêu cầu cập nhật các cài đặt giao dịch của mình.
icon

Thanh Khoản Cao

Mở rộng thanh khoản cao với phần mềm sáng tạo.
Các Tính Năng
Dịch Vụ Thanh Khoản
Truy cập vào nguồn giá từ các tổ chức tài chính lớn.
Hệ thống giá và thực hiện lệnh tại London LD4, New York NY4 và Tokyo TY3
Tạo mark-up spread của riêng bạn trên MT4 nhằm tăng lợi nhuận cho bạn.
CFD cho 60+ cặp tiền, 14 chỉ số chứng khoán quốc tế, dầu thô OIL, trái phiếu Đức và kim loại quý.
Không có phí thiết lập / phí hàng tháng cho các dịch vụ thanh khoản, kết nối API FIX, nguồn cấp giá và cầu nối MT4.
Phí giao dịch thấp tới $5 mỗi triệu, mỗi bên (không có phí tối thiểu).
Mô hình kinh doanh tập trung vào khách hàng
Thanh khoản cao
Thực hiện lệnh siêu nhanh
Công nghệ hiện đại

Trở Thành Liên Kiết White Label
Với Tickmill

Điền thông tin chi tiết của bạn dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc để thảo luận về các yêu cầu giải pháp liên kết while label của bạn.

TRỞ THÀNH MỘT LIÊN KẾT
WHITE LABEL
[{"code":"firstname_latin","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1eef c\u00e1i Latin"},{"code":"lastname_latin","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1eef c\u00e1i Latin"},{"code":"email_rfc822","message":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9 email kh\u00f4ng h\u1ee3p l\u1ec7"},{"code":"phone_int5","message":"Vui l\u00f2ng s\u1eed d\u1ee5ng \u00edt nh\u1ea5t 9 ch\u1eef s\u1ed1 v\u00e0 ch\u1ec9 d\u1ea5u '+'"},{"code":"name_char1","message":"Vui l\u00f2ng nh\u1eadp t\u00ean c\u1ee7a b\u1ea1n"},{"code":"message_char6","message":"Vui l\u00f2ng ch\u00e8n m\u1ed9t tin nh\u1eafn d\u00e0i 6 - 200 k\u00fd t\u1ef1"},{"code":"choose_lap","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ecdn m\u1ed9t v\u00f2ng"},{"code":"firstname_latinint","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1eef c\u00e1i Latin"},{"code":"lastname_latinint","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1eef c\u00e1i Latin"},{"code":"nick_latinmax15","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng t\u1ed1i \u0111a 15 k\u00fd t\u1ef1 v\u00e0 ch\u1eef s\u1ed1 Latin"},{"code":"accept_terms","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ea5p nh\u1eadn \u0110i\u1ec1u Kho\u1ea3n v\u00e0 \u0110i\u1ec1u Ki\u1ec7n"},{"code":"email_in_use","message":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9 mail n\u00e0y \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng"},{"code":"nick_in_use","message":"T\u00ean nickname n\u00e0y \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng."},{"code":"firstname_empty","message":"Vui l\u00f2ng nh\u1eadp t\u00ean c\u1ee7a b\u1ea1n"},{"code":"lastname_empty","message":"Vui l\u00f2ng nh\u1eadp h\u1ecd c\u1ee7a b\u1ea1n"},{"code":"unknownError","message":"Ch\u00fang t\u00f4i \u0111ang g\u1eb7p m\u1ed9t s\u1ed1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 k\u1ef9 thu\u1eadt. Vui l\u00f2ng th\u1eed l\u1ea1i sau."},{"code":"technical","message":"Ch\u00fang t\u00f4i \u0111ang g\u1eb7p m\u1ed9t s\u1ed1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 k\u1ef9 thu\u1eadt. Vui l\u00f2ng th\u1eed l\u1ea1i sau."},{"code":"birthdate_char","message":"B\u1ea1n ph\u1ea3i \u0111\u1ee7 18 tu\u1ed5i \u0111\u1ec3 \u0111\u0103ng k\u00fd"},{"code":"duplicate_data","message":"B\u1ea1n \u0111\u00e3 \u0111\u0103ng k\u00fd. Xin l\u01b0u \u00fd r\u1eb1ng m\u1ed7i Kh\u00e1ch h\u00e0ng ch\u1ec9 c\u00f3 th\u1ec3 m\u1edf m\u1ed9t T\u00e0i kho\u1ea3n Ch\u00e0o m\u1eebng."},{"code":"account_char1","message":"S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n kh\u00f4ng h\u1ee3p l\u1ec7"},{"code":"account_mismatch","message":"Vui l\u00f2ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o r\u1eb1ng th\u00f4ng tin \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p kh\u1edbp v\u1edbi chi ti\u1ebft \u0111\u00e3 \u0111\u0103ng k\u00fd c\u1ee7a b\u1ea1n"},{"code":"deposit_numeric","message":"S\u1ed1 ti\u1ec1n kh\u00f4ng \u1edf \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng h\u1ee3p l\u1ec7"},{"code":"deposit_amount","message":"Vui l\u00f2ng nh\u1eadp s\u1ed1 ti\u1ec1n h\u1ee3p l\u1ec7 trong kho\u1ea3ng t\u1eeb 100 \u0111\u1ebfn 5000000"},{"code":"limit_reached","message":"K\u00ednh g\u1eedi kh\u00e1ch h\u00e0ng, xin l\u01b0u \u00fd r\u1eb1ng b\u1ea1n \u0111\u00e3 \u0111\u1ea1t \u0111\u1ebfn gi\u1edbi h\u1ea1n t\u00e0i kho\u1ea3n demo c\u00f3 s\u1eb5n cho m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi. Do \u0111\u00f3, y\u00eau c\u1ea7u n\u00e0y s\u1ebd kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c x\u1eed l\u00fd. H\u00e3y li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i n\u1ebfu b\u1ea1n c\u1ea7n h\u1ed7 tr\u1ee3 th\u00eam th\u00f4ng tin."},{"code":"email_temp_provider","message":"Ch\u00ednh s\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ecba ch\u1ec9 email t\u1ea1m th\u1eddi kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e9p."},{"code":"email_tradingaccount_mismatch","message":"The email is not associated with trading account provided"},{"code":"country_char","message":"Email \u0111\u0103ng nh\u1eadp kh\u00f4ng h\u1ee3p l\u1ec7 cho T\u00e0i Kho\u1ea3n Welcome"}]