Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Giấy Phép & Quy Định Của
Tập Đoàn Tickmill

Các công ty thuộc Tập Đoàn được quy định tại các khu vực có cơ quan quản lý tài chính uy tín nhất thế giới.
{licence}
{licence-text}
{licence-registration}
{title}

Giấy Phép Của Tập Đoàn

Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Seychelles (fsa)

Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Seychelles (FSA)

Tickmill Ltd được quản lý như là một công ty môi giới chứng khoán bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Seychelles.

Giấy phép số: SD008

FSA được thành lập theo Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính năm 2013. Trách nhiệm chính của cơ quan quản lý bao gồm cấp phép, giám sát và phát triển các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles thông qua một chế độ quản lý vững chắc

Cơ Quan Thực Thi Tài Chính Fca (fca)

Cơ Quan Thực Thi Tài Chính FCA (FCA)

Tickmill UK Ltd được cấp phép và quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Vương quốc Anh

Số Đăng Ký FCA: 717270

FCA là một cơ quan công lập độc lập có quyền hạn theo luật định bởi Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000, quy định hành vi của cả các công ty dịch vụ tài chính bán lẻ và bán buôn tại Vương quốc Anh. Sứ mệnh của cơ quan quản lý là làm cho thị trường tài chính hoạt động tốt với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường tính toàn vẹn của thị trường và thúc đẩy cạnh tranh.

Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch Cyprus (cysec)

Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch Cyprus (CySEC)

Tickmill Europe Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy Ban Chứng khoán và Giao Dịch Cyprus với tư cách là một công ty TNHH CIF

Giấy phép số: 278/15

CySEC là cơ quan quản lý tài chính của Cộng hoà Cyprus, được thành lập theo điều 5 của Luật Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch (Thành lập và Trách nhiệm) năm 2001. Mục đích của CySEC là bảo vệ nhà đầu tư và tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển tối ưu thông qua việc thực hiện giám sát hiệu quả.


Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Labuan (labuan Fsa)

Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Labuan (Labuan FSA)

Tickmill Asia Ltd được cấp phép và quản lý bởi Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Labuan.

Giấy phép số: MB/18/0028

Labuan FSA đóng vai trò là cơ quan chủ chốt quản lý, giám sát và thực thi của ngành kinh doanh và dịch vụ tài chính quốc tế tại Labuan. Cơ quan này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tất cả các thành viên hoạt động dưới Labuan IBFC tuân thủ theo các tiêu chuẩn tài chính cao nhất.
Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Khu Vực (fsca)

Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Khu Vực (FSCA)

Tickmill South Africa (Pty) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Khu Vực (FSCA)

Đăng ký số: FSP 49464

Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Khu Vực (FSCA) đóng vai trò là cơ quan quản lý thị trường chuyên trách ở Nam Phi với sứ mệnh nâng cao hiệu quả và nhất quán của thị trường tài chính, thúc đẩy việc đối xử công bằng với khách hàng của các tổ chức tài chính và hỗ trợ duy trì sự ổn định tài chính.

Đăng ký

FCA
Cơ Quan Thực Thi Tài Chính
Vương Quốc Anh
BaFin
Cơ Quan Giám Sát Tài Chính Liên Bang
Đức
CONSOB
Ủy Ban Quốc Gia Về Các Công Ty Và Sàn Giao Dịch Chứng Khoán
Ý
ACPR
Autorité de Contrôle Prudential
Pháp
CNMV
Ủy Ban Thị Trường Chứng Khoán Quốc Gia
Tây Ban Nha

Chỉ Thị Và Tư Cách Thành Viên

MiFID II

Chỉ thị 2014/65/EU của Liên minh châu Âu về các công cụ tài chính Markets in Financial Instruments (MiFID II) cung cấp một chế độ điều tiết hài hòa cho việc cung cấp dịch vụ đầu tư trong Khu vực kinh tế châu Âu. Mục tiêu chính của chỉ thị là tối đa hóa hiệu quả, tăng tính minh bạch tài chính, khuyến khích cạnh tranh và cung cấp sự bảo vệ người tiêu dùng. MiFID II cho phép các công ty đầu tư cung cấp dịch vụ đầu tư và phụ trợ trong lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác và / hoặc một quốc gia thứ ba, miễn là các dịch vụ đó được bảo đảm bởi quyền hạn của công ty đầu tư.

Chương Trình Bồi Thường Dịch Vụ Tài Chính (FSCS)

Tickmill UK Ltd là thành viên của Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính Financial Services Compensation Scheme. FSCS là một quỹ bồi thường độc đây là giải pháp bảo vệ cuối cùng cho khách hàng của các công ty dịch vụ tài chính được ủy quyền của Vương quốc Anh, được thành lập theo Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000. Mục tiêu của FSCS là trả tiền bồi thường nếu một công ty không thể hoặc không có khả năng thanh toán các yêu cầu bồi thường từ khác hàng của công ty trong trường hợp công ty đã ngừng giao dịch hoặc tuyên bố là mặc định.

Quỹ Bồi Thường Nhà Đầu Tư (ICF)

Tickmill Europe Ltd là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư Investor Compensation Fund (ICF). ICF đã được thành lập theo Điều 59 (1) và (2) của Luật 144 (I) / 2007 với tư cách là quỹ bồi thường của nhà đầu tư cho khách hàng CIF và các chức năng của nó được điều chỉnh bởi chỉ thị 144-2007-15 của CySEC. Mục tiêu của Quỹ là bảo đảm các khiếu nại của khách hàng được bảo hiểm đối với các thành viên ICF thông qua việc thanh toán bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc thành viên của quỹ không đáp ứng các nghĩa vụ của mình.

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH Với Tickmill

Nó thật đơn Giản Và tham gia dễ dàng!

Tên đầy đủ
 
Quốc Gia
 
Loại khách hàng
 
Địa Chỉ Email
 
ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Hoàn tất đăng ký, Đăng nhập vào Khu Vực Khách Hàng của bạn và tải lên các tài liệu cần thiết.

Tạo Tài Khoản
Loại tài khoản
Tiền tệ
 
Đòn bẩy
 
TẠO MỘT TÀI KHOẢN

TẠO MỘT TÀI KHOẢN

Khi hồ sơ của bạn được duyệt, tạo một tài khoản giao dịch Live.

Nạp tiền 1
Chọn tài khoản
Nạp tiền 2
Chọn cách nạp tiền
 
TIẾN HÀNH NẠP TIỀN

TIẾN HÀNH NẠP TIỀN

Chọn phương thức thanh toán, nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn và bắt đầu giao dịch.