Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

MÁY NFP CỦA TICKMILL

Thử khả năng của bạn và nhận phần thưởng tiền mặt
trong cuộc thi NFP thú vị của chúng tôi!

Dự Đoán Con Số NFP
Để Có Cơ Hội Giành Chiến Thắng!

Cảm nhận sự ảnh hưởng mạnh của Bản Tin Việc Làm Phi Nông Nghiệp Non-Farm đến sự biến động của các cặp tiền chính.
Bạn nghĩ rằng mĩnh sẽ biết được kết quả báo cáo lao động Mỹ lần này?
Sau đó bạn sử dụng trực giác đó vào một bài kiểm tra với chương trình Máy NFP của Tickmill và có cơ hội chiến thắng!

Quy tắc rất đơn giản. Trong mỗi tuần NFP, chúng tôi sẽ chọn một công cụ và thách thức bạn đoán giá của nó trong nền tảng MT4 của chúng tôi lúc vào 16:00, chính xác 30 phút sau khi phát hành NFP. Một dự đoán chính xác sẽ mang lại 500$ vào tài khoản giao dịch của mình. Nếu không ai dự đoán một con số chính xác, nhà giao dịch có dự đoán gần đúng nhất sẽ nhận được phần thưởng là 200$.

Toàn bộ hoạt động sẽ diễn ra trên nền tảng Woobox platform. Chỉ cần nhập dự đoán của bạn và cung cấp số tài khoản giao dịch cùng với tên đầy đủ của bạn từ 0:00 Thứ Hai đến 15:00 Thứ Sáu vào tuần lễ NFP và phần còn lại sẽ được chúng tôi giải quyết.

Bắt Đầu
Ngay

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH Với Tickmill

Tạo Tài Khoản

Bảng Chiến Thắng

Nhà Chiến Thắng: Ahmed Salama Hamdan Salama

05/08/2022

 • Nhà Chiến Thắng: Ahmed Salama Hamdan Salama
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.01574
 • Giá Thực Tế: 1.01573
 • Giải Thưởng: $$200
Nhà Chiến Thắng: Ahmed Salama Hamdan Salama

08/07/2022

 • Nhà Chiến Thắng: Ahmed Salama Hamdan Salama
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.01435
 • Giá Thực Tế: 1.01430
 • Giải Thưởng: $$200
Nhà Chiến Thắng: Sherif Magdy Ageeb Mata, Yufardi Bin Damanhuri & George Sobhy George Mikhail

03/06/2022

 • Nhà Chiến Thắng: Sherif Magdy Ageeb Mata, Yufardi Bin Damanhuri & George Sobhy George Mikhail
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.07164 & 1.07158
 • Giá Thực Tế: 1.07161
 • Giải Thưởng: $66
Nhà Chiến Thắng: Amal Shafik Sawiris Benjamin

06/05/2022

 • Nhà Chiến Thắng: Amal Shafik Sawiris Benjamin
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.05542
 • Giá Thực Tế: 1.05540
 • Giải Thưởng: $200
Nhà Chiến Thắng: Amal Shafik Sawiris Benjamin

01/04/2022

 • Nhà Chiến Thắng: Amal Shafik Sawiris Benjamin
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.10442
 • Giá Thực Tế: 1.10441
 • Giải Thưởng: $100
Nhà Chiến Thắng: Mostafa Rizk Abdel Ghany Ali

01/04/2022

 • Nhà Chiến Thắng: Mostafa Rizk Abdel Ghany Ali
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.10442
 • Giá Thực Tế: 1.10441
 • Giải Thưởng: $100
Nhà Chiến Thắng: Yufardi Damanhuri

04/03/2022

 • Nhà Chiến Thắng: Yufardi Damanhuri
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.09086
 • Giá Thực Tế: 1.09088
 • Giải Thưởng: $200
Nhà Chiến Thắng: Yufardi Bin Damanhuri

04/02/2022

 • Nhà Chiến Thắng: Yufardi Bin Damanhuri
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.14363
 • Giá Thực Tế: 1.14364
 • Giải Thưởng: $200
Nhà Chiến Thắng: Amal Shafik Sawiris Benjamin

07/01/2022

 • Nhà Chiến Thắng: Amal Shafik Sawiris Benjamin
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.13016
 • Giá Thực Tế: 1.13020
 • Giải Thưởng: $200
Nhà Chiến Thắng: George Sobhy George Mikhail

03/12/2021

 • Nhà Chiến Thắng: George Sobhy George Mikhail
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.13096
 • Giá Thực Tế: 1.13102
 • Giải Thưởng: $200
Nhà Chiến Thắng: Yufardi Damanhuri

05/11/2021

 • Nhà Chiến Thắng: Yufardi Damanhuri
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.15143
 • Giá Thực Tế: 1.15143
 • Giải Thưởng: $500
Nhà Chiến Thắng: Ahmed Salama Hamdan Salama

08/10/2021

 • Nhà Chiến Thắng: Ahmed Salama Hamdan Salama
 • Công Cụ: EUR/USD
 • Giá Dự Đoán: 1.15713
 • Giá Thực Tế: 1.15710
 • Giải Thưởng: $200
 1. Chương trình Máy NFP (hay Chiến dịch) của Tickmill được thực hiện bởi Tickmill Ltd (FSA SC Quy Định).
 2. Chương trình Máy NFP của Tickmill bắt đầu vào ngày 30 tháng 5 năm 2016 lúc 00:00 (giờ máy chủ MT4) và không có ngày kết thúc, cho đến khi Tickmill (Công ty) có quyết định khác.
 3. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2019, chương trình này sẽ được thực hiện trên nền tảng Woobox platform và được thông báo tại Facebook page chính thức của công ty vào tuần đầu tiên của mỗi tháng.
 4. Chương trình này chỉ dành cho tất cả những người đang có tài khoản trực tiếp tại Tickmill Ltd (FSA SC Regulated) chỉ (những người tham gia).
 5. Người tham dự dự đoán cho giá sản phẩm giao dịch tại nền tảng MT4 chính xác 30 phút sau khi tin NFP được công bố tức vào lúc 16:00 theo giờ MT4.
 6. Người tham dự phải nhập dự đoán của họ, cùng với số tài khoản và tên đầy đủ trên nên tảng Woobox platform trước 15:00 theo giờ MT4 trong ngày công bố tin NFP.
 7. Tất cả những người tham gia dự đoán chính xác giá của sản phẩm tương ứng sẽ được tặng giải thưởng là 500 USD vào tài khoản Ví của họ.
 8. Trong trường hợp không ai đoán được mức giá chính xác, người tham dự có dự đoán gần nhất sẽ được nhận được một khoản tiền thưởng 200 USD vào tài khoản Ví của mình.
 9. Trong trường hợp có nhiều người tham gia có cùng dự đoán gần nhất, giải thưởng 200 USD sẽ được chia đều và được chuyển vào tài khoản Ví của họ.
 10. Trong trường hợp có nhiều dự đoán thì chỉ tính duy nhất dự đoán mới nhất.
 11. Người chiến thắng được công bố vào lúc 17:30 (giờ máy chủ MT4) vào ngày thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng.
 12. Người chiến thắng đồng ý điều kiện tên của mình sẽ được đăng trên bảng thành tích trên trang Chiến dịch.
 13. Người chiến thắng sẽ được liên lạc qua email được sử dụng khi đăng ký tài khoản với Công ty.
 14. Giải thưởng được chuyển vào tài khoản Ví của người chiến thắng như là tiền thưởng có thể rút.
 15. Chuyển giải thưởng giữa các loại Ví tiền tệ khác nhau không được phép.
 16. Để rút tiền giải thưởng, người chiến thắng phải giao dịch ít nhất 1 lot tiêu chuẩn cho mỗi 5$ của giải thưởng.
 17. Nếu một Khách hàng đã thắng nhiều lần, nhận được nhiều tiền thưởng vào một tài khoản Ví, thì số lot yêu cầu sẽ được cộng dồn.
 18. Người chiến thắng chỉ có thể nhận được giải thưởng vào tài khoản Ví của chính mình.
 19. Tickmill có thể cung cấp các Điều khoản và Điều kiện nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Phiên bản dịch các Điều khoản và Điều kiện chỉ nhằm mục đích thông tin và không ràng buộc về mặt pháp lý.
 20. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác nhau nào giữa bản tiếng Anh và các phiên bản dịch của Điều khoản và Điều kiện, bản tiếng Anh sẽ là phiên bản chính thức.
 21. Công ty có quyền để loại bỏ bất kỳ Người tham gia nào khi nghi ngờ vi phạm các điều khoản và điều kiện của Chiến dịch.
 22. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản hoặc kết thúc Chương trình bất cứ lúc nào.

Hãy bắt đầu trò chơi!

Đánh bại Máy NFP của chúng tôi và đưa tên mình vào Bảng Chiến Thắng!

Tên đầy đủ
 
Quốc Gia
 
Loại khách hàng
 
Địa Chỉ Email
 
ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Hoàn tất đăng ký, Đăng nhập vào Khu Vực Khách Hàng của bạn và tải lên các tài liệu cần thiết.

Tạo Tài Khoản
Loại tài khoản
Tiền tệ
 
Đòn bẩy
 
TẠO MỘT TÀI KHOẢN

TẠO MỘT TÀI KHOẢN

Khi hồ sơ của bạn được duyệt, tạo một tài khoản giao dịch Live.

Nạp tiền 1
Chọn tài khoản
Nạp tiền 2
Chọn cách nạp tiền
 
TIẾN HÀNH NẠP TIỀN

TIẾN HÀNH NẠP TIỀN

Chọn phương thức thanh toán, nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn và bắt đầu giao dịch.