Spora niespodzianka w danych makroekonomicznych z Europy. Niespodzianka negatywna. Czerwiec, jak wynika z opublikowanych dziś wstepnych szacunków indeksów PMI, cechuje się gorszą koniunkturą we Francji i Niemczech niż to zakładano. Szczególnie jeżeli chodzi o przemysł.

We Francji indeks PMI dla tamtejszego sektora przemysłowego spadł do 51 pkt. z 54,6 pkt. w maju i miał najniższą wartość od 19 miesięcy. Rynkowy konsensus zakładał odczyt na poziomie 53,8 pkt.


W niemczech analogiczny indeks dla przemysłu spadł w czerwcu do 52 pkt. z 54,8 pkt. miesiąc wcześnie, podczas gdy prognozowano jego spadek tylko do 53,9 pkt.

Wspólna waluta zareagowała na te dane szybki osłabieniem. Szczególnie do dolara. Kurs EUR/USD spadł do 1,0512.

Wykres EUR/USD (M5)