Zgodnie z rynkowymi prognozami Bank Rezerw Australii (RBA) pozostawił stopy procentowe w Australii bez zmian, utrzymując główną z nich na poziomie 0,25 proc. Rynki zakładają, że stopy procentowe nie zmienią się minimum do końca 2021 roku.

Gubernator banku Philip Lowe ocenił, że jakkolwiek spowolnienie nie jest tak głębokie jak niedawno się obawiano, to jednak Australia jest w najgłębszej recesji od lat.

RBA dalej deklaruje, że jest gotów jeszcze poluzować politykę monetarną, jeżeli to tylko będzie konieczne.

Wyniki posiedzenia RBA, ani komentarze po posiedzeniu, nie zaskoczyły. Stąd też nie miały wpływu na notowania australijskiego dolara. Dziś kurs AUD/USD wprawdzie dość wyraźnie cofa się, znosząc cały wczorajszy wzrost, ale jest to efektem nie posiedzenia RBA, ale znaczącego pogorszenia nastrojów na rynkach globalnych.

Presję podażową na AUD/USD dodatkowo wzmaga układ sił na wykresie dziennym tej pary. Poziomy powyżej 0,70 jawią się jako mocna strefa podażowa, co po 3-miesięcznym rajdzie w górę i nieudanej pierwszej próbie ich sforsowania, teraz mocno zachęca do realizacji zysków i mocniejszego się cofnięcia AUD/USD.