Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na posiedzeniu w dniu 16 czerwca, zgodnie z rynkowymi przewidywaniami, nie dokonała zmian w prowadzonej przez siebie polityce monetarnej. RPP pozostawiła więc stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, po tym jak niespodziewanie obcięła je pod koniec maja. Jednocześnie RPP zadeklarowała, że dalej będzie kontynuować operacje otwartego rynku i zakupy papierów skarbowych.

W komunikacie po posiedzeniu Rady znalazło się jednak coś, co mogło zaskoczyć. Mianowicie odniesienie do kursu złotego. Dokładnie mówiąc niezadowolenie z jego siły. Rada napisała:

Tempo ożywienia gospodarczego może być też ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.

To wprost sugeruje, że RPP teraz widziałaby złotego słabszego. Wtedy bowiem zadziałałby też kanał kursowy, co dodatkowo wsparłoby ożywienie gospodarcze w Polsce.

Dla rynku przekaz Rady był dość jasny i oczywisty. Część uczestników rynku uznała nawet, że jeżeli złoty dalej będzie się umacniał, chociażby wraz z poprawiającą się sytuacją gospodarczą, to może nawet dojść do interwencji Narodowego Banku Polskiego (NBP) w celu jego osłabienia.

Wczoraj złoty osłabił się do głównych walut. W efekcie kurs EUR/PLN wzrósł o 3 gr. To nie tylko efekt Rady, ale i spadku EUR/USD. Dziś EUR/PLN rośnie dalej. Pomaga pogorszenie nastrojów na świecie.