ในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรการกุศลที่แบ่งปันวิสัยทัศน์ในการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น เรายินดีที่ได้มีส่วนให้ความช่วยเหลือในเชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ นี่คือตัวอย่างบางส่วนของงานการกุศลของเราก่อนสิ้นปี 2020

การบริจาคให้กับสมาคม Cyprus Association of Cancer Patients and Friends (PASYKAF)

Tickmill ได้บริจาคเงินเป็นจำนวนมากให้กับสมาคม Cyprus Association of Cancer patient and Friends เพื่อสนับสนุนบริการและโปรแกรมเฉพาะทางที่มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวของพวกเขา สมาคมให้การสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยจนถึงระยะฟื้นตัว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านและการรักษาพยาบาล, การให้การสนับสนุนทางสังคมและจิตใจและบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

การให้การสนับสนุนนักเรียนที่ด้อยโอกาสที่โรงเรียนประถมศึกษาในลาร์นากา ประเทศไซปรัส

พร้อมกันนี้ เรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในพันธกิจของสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนประถมZenon ในลาร์นากา ประเทศไซปรัสเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนที่ด้อยโอกาสและครอบครัวของพวกเขา ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดเตรียมสภาพทางการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับนักเรียน Tickmill จึงก้าวเข้ามาเพื่อสนับสนุนแคมเปญหาทุนของสมาคมผู้ปกครองดังกล่าวโดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลเป็นจำนวนมาก

การเผยแพร่ความหวังและความสุขให้กับเด็กทุพพลภาพในฟิลิปปินส์

เป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วที่ Tickmill ภูมิใจที่ได้สนับสนุนแคมเปญมอบของขวัญคริสต์มาสประจำปี ซึ่งเป็นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับเด็กพิเศษในฟิลิปปินส์ ความพยายามนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทีมอาสาสมัครที่อุทิศตน ซึ่งรวมถึง Nona Sampang ผู้จัดการประจำประเทศของเราที่ได้อาสาสละเวลาและกำลัง เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ มีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็น ตลอดจนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถมีส่วนร่วมในวิถึชีวิตการเป็นพลเมืองได้

การสมทบกองทุนบรรเทาทุกข์ COVID-19

จากภาวะการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงสร้างปัญหายุ่งยากให้กับโลก Tickmill จึงได้แบ่งปันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชากรและรัฐบาลของเซเชลส์ โดยการบริจาคเงินเป็นจำนวนมากให้กับกองทุนบรรเทาทุกข์ COVID-19 ของประเทศ ซึ่งจะนำรายได้นี้ไปใช้ในการสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนในท้องถิ่น เพื่อให้แน่ใจว่าประชากรจะได้รับการป้องกันเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ก้าวไปข้างหน้าสู่ปี 2021 เราทำได้เพียงสัญญาว่า เราจะเพิ่มผลงานโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบขององค์กรของเรา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นและเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในรูปแบบที่มีความหมายต่อไป