TIN TỨC
Loading...

Nhận Định Chuyên Sâu về Thị Trường

January 08, 2021

Nhận Định Ngày 8, Tháng 1, 2021

Thêm 4 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 8, Tháng 1, 2021 Tâm lý trên thị trường chứng khoán vẫn tương đối tích cực với hy vọng có thêm các biện pháp kích thích tài khóa của Mỹ...
January 07, 2021

Nhận Định Ngày 7, Tháng 1, 2021

Thêm 4 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 7, Tháng 1, 2021 Việc những người ủng hộ Trump tấn công Capitol Hill đã có tác động hạn chế đến thị trường tài chính và việc kinh doanh...
January 06, 2021

Nhận Định Ngày 6, Tháng 1, 2021

Thêm 4 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 6, Tháng 1, 2021 Thị trường chứng khoán châu Á sáng nay trái chiều khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả của hai cuộc bầu cử thượng nghị s...
December 18, 2020

Nhận Định Ngày 18, Tháng 12, 2020

Thêm 4 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 18, Tháng 12, 2020 Thị trường chứng khoán châu Á giảm trước tin Mỹ sẽ đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen, trong khi các cu...
December 17, 2020

Nhận Định Ngày 17, Tháng 12, 2020

Thêm 4 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 17, Tháng 12, 2020 Mức độ rủi ro là tích cực ở châu Á khi các nhà đầu tư vẫn hy vọng rằng một gói kích thích tài khóa của Mỹ đang đến g...
December 16, 2020

Nhận Định Ngày 16, Tháng 12, 2020

Thêm 4 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 16, Tháng 12, 2020 Thị trường chứng khoán châu Á hầu như tăng sáng nay trước thông báo về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tố...
December 15, 2020

Nhận Định Ngày 15, Tháng 12, 2020

Thêm 4 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 15, Tháng 12, 2020AUDUSD Từ góc độ kỹ thuật và giao dịch, vì 0,7240 / 20 hiện đóng vai trò hỗ trợ tìm kiếm kiểm tra lại các đề nghị và ...
December 14, 2020

Nhận Định Ngày 14, Tháng 12, 2020

Thêm 4 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 14, Tháng 12, 2020 Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đang giao dịch cao hơn ở Far East, mặc dù chỉ ở mức khiêm tốn, trước khi c...
December 11, 2020

Nhận Định Ngày 11, Tháng 12, 2020

Thêm 4 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 11, Tháng 12, 2020 Giai điệu rủi ro đã được thấy hỗn độn ở châu Á, hướng đến cuối tuần. Sự chú ý vẫn còn ở các tiêu đề Brexit và triển ...