TIN TỨC
Loading...

Nhận Định Chuyên Sâu về Thị Trường

January 21, 2021

Nhận Định Ngày 21, Tháng 1, 2021

Thêm 9 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 21, Tháng 1, 2021 Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại và các thị trường châu Á của chúng hầu hết đều tích c...
January 20, 2021

Nhận Định Ngày 20, Tháng 1, 2021

Thêm 9 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 20, Tháng 1, 2021 Tâm lý rủi ro tích cực hơn ở châu Á, một phần là do hy vọng kích thích tài khóa của Mỹ, với việc chính quyền Biden s...
January 19, 2021

Nhận Định Ngày 19, Tháng 1, 2021

Thêm 9 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 19, Tháng 1, 2021 Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều cao hơn vào sáng nay, mặc dù các chỉ số của Trung Quốc đang giảm. Tại Ý...
January 18, 2021

Nhận Định Ngày 18, Tháng 1, 2021

Thêm 9 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 18, Tháng 1, 2021 Ngoài Trung Quốc, hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á đều mở cửa thấp hơn trong tuần, cho thấy một khởi đầu không ...
January 15, 2021

Nhận Định Ngày 15, Tháng 1, 2021

Thêm 9 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 15, Tháng 1, 2021 Thị trường chứng khoán châu Á thấp hơn khi các thị trường đánh giá mức độ dễ dàng mà Quốc hội thông qua kế hoạch của ...
January 14, 2021

Nhận Định Ngày 14, Tháng 1, 2021

Thêm 9 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 14, Tháng 1, 2021 Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều cao hơn vào sáng nay, mặc dù các chỉ số của Trung Quốc đang giảm. Hạ vi...
January 13, 2021

Nhận Định Ngày 13, Tháng 1, 2021​

Thêm 9 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 13, Tháng 1, 2021 Các chỉ số chứng khoán châu Á hầu hết đều cao hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống khi ...
January 12, 2021

Nhận Định Ngày 12, Tháng 1, 2021​

Thêm 9 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 12, Tháng 1, 2021 Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau khi Phố Wall giảm lần đầu tiên trong 5 phiên hôm qua. Các chín...
January 11, 2021

Nhận Định Ngày 11, Tháng 1, 2021​

Thêm 9 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Nhận Định Ngày 11, Tháng 1, 2021 Sau mức tăng mạnh mẽ của tuần trước, thị trường chứng khoán châu Á có nhiều xáo trộn vào đầu tuần giao dịch mới. Căng...