TIN TỨC
Loading...

Patrick Munnelly

Nhà Quản Lý Vốn, Cố Vấn & Diễn Giả Phân Tích Thị Trường

Patrick đã tham gia vào thị trường tài chính trong hơn một thập kỷ với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà quản lý vốn. Giữa các vai trò của nhà bình luận thị trường, nhà phân tích và cố vấn, Patrick đã giúp cải thiện khả năng phân tích kỹ thuật và lập trường tâm lý của hàng trăm nhà giao dịch - huấn luyện họ trở thành những nhà giao dịch chuyên nghiệp!

Ông cũng quản lý team Proprietary Trading để giúp phát triển và tài trợ cho các tài năng kinh doanh lẻ. Chuyên môn chính của Patrick, kể từ năm 2013, nằm trong giao dịch swing trên thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai và hàng hóa, nó giúp ông ấy hiểu độ quan trọng của việc tập trung vào quy trình giao dịch để đưa đến kết quả.

Ông cực kỳ quan tâm đến việc luôn tuân thủ một kế hoạch giao dịch được chốt bởi một chiến lược quản lý rủi ro nghiêm ngặt, vì ông biết rằng một nhà giao dịch giỏi là một nhà giao dịch an toàn! Rời xa các biểu đồ, ông theo đuổi niềm đam mê của mình đối với Vịnh Xuân Quyền, Tennis và Du lịch!

Đón xem hội thảo trên web của Patrick tại đây