TIN TỨC
Loading...

#usdjpy

April 01, 2022

USDJPY H4 | Tiềm năng cho sự tăng giá

Thêm 4 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 124.623Pivot: 121.237 Hỗ trợ: 119.813 Trường hợp ưu tiên:Trên đường H4, với giá dự kiến sẽ thoát khỏi s...
March 07, 2022

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho sự tăng giá trở lại!

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.143Pivot: 114.638Hỗ trợ: 114.638 Trường hợp ưu tiên:Giá đang trên đà tăng và tuân theo sự hỗ trợ củ...
February 09, 2022

USDJPY, H4 I Tiếp tục tăng

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.667Pivot: 115.163Hỗ trợ: 114.945 Trường hợp ưu tiên:Với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, c...
January 19, 2022

USDJPY, H4 | Xu hướng gấu bao trùm

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 115.197Pivot: 114.946Hỗ trợ: 114.293 Trường hợp ưu tiên:Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu h...
January 13, 2022

USDJPY, H4 | Tăng bật

Thêm 7 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính: Kháng cự: 114.806Pivot: 114.439Hỗ trợ: 114.312 Trường hợp ưu tiên: Giá đang ở mức xoay vòng. Chúng tôi thấy tiề...
December 31, 2021

USDJPY, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 7 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.461Pivot: 115.010Hỗ trợ: 114.711 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu h...
December 30, 2021

USDJPY, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 7 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.114Pivot: 114.954Hỗ trợ:114.472 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hư...
December 29, 2021

USDJPY, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 7 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.1344Pivot: 1.13197Hỗ trợ: 1.13029 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hư...
December 28, 2021

USDJPY, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 7 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Drop Các mức chính:Kháng cự: 115.468Pivot: 114.890Hỗ trợ: 114.529 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướ...