TIN TỨC
Loading...

Phân Tích Kỹ Thuật

August 11, 2022

Bitcoin Đang Tăng, EUR/USD Có Thể Sẽ Giảm Sớm

Thêm 1 tháng trước Bởi Oleg Svirgun
Bitcoin đã phá vỡ mức 23500. Bây giờ, tài sản này đang cố gắng kéo trở lại đường xu hướng bị phá vỡ. Bitcoin sẽ kéo từ mức 23500 và đối mặt với mức kh...
May 30, 2022

GBPUSD, H4 | Khả năng tiếp tục tăng giá

Thêm 3 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.26674Pivot: 1.26036Hỗ trợ: 1.25573 Trường hợp ưu tiên:On the H4, with price moving above the ichimoku...
May 30, 2022

EURUSD, H4 | Khả năng tiếp tục tăng giá

Thêm 3 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Resistance: 1.0857Pivot: 1.07082Support: 1.05373 Trường hợp ưu tiên:Trên H4, với việc giá di chuyển trên đám mây ...
April 21, 2022

GBPUSD H4 | Tiềm năng cho đà giảm

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.31453Pivot: 1.30664Hỗ trợ: 1.29697 Trường hợp ưu tiên:Giá đang tuân theo kênh giảm dần và đang trên...
April 21, 2022

AUDUSD H4 Tiềm năng giảm giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.75372Pivot: 0.74692Hỗ trợ: 0.74258 Trường hợp ưu tiên:Giá đang giảm theo đường xu hướng tăng dần. C...
April 18, 2022

Hợp Đồng Tương Lai Copper ( HG1!), H1 Tiềm Năng Giảm Giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Dip Các mức chính:Kháng cự: 4.7890Pivot: 4.7740Hỗ trợ: 4.7375 Trường hợp ưu tiên:Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ trục quay ở mức ...
April 18, 2022

Hợp Đồng Tương Lai Cà Phê ( KC1!), H1 Tiềm Năng Tăng Giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 227.70Pivot: 221.75Hỗ trợ: 219.20 Trường hợp ưu tiên:Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ trục quay...
April 18, 2022

Hợp Đồng Tương Lai Palladium (PA1! ), H1 Tiềm Năng Giảm

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Dip Các mức chính:Kháng cự: 2421.0Pivot: 2396.0Hỗ trợ: 2302.0 Trường hợp ưu tiên:Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ mức trục là 2396...
April 04, 2022

Hợp Đồng Tương Lai Dầu H4 | Tiềm Năng Cho Sự Đảo Chiều

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Breakout Các Mức Chính:Kháng cự: 94.39Pivot: 92.55Hỗ trợ: 85.13 Trường Hợp Ưu Tiên:Giá đang tiến gần đến trục. Chúng tôi thấy tiềm năn...