TIN TỨC
Loading...

Duncan Anderson

Chương trình đào tạo tài chính của Duncan bắt đầu trên các sàn cũ 'open outcry' của LIFFE, LME và CME ở Chicago. Ông quản lý ban quản lý rủi ro cổ phiếu Hoa Kỳ cho một nhà môi giới-đại lý nổi tiếng, trước khi trở thành CEO UK của nhà môi giới CFD Nhật Bản. Ông cũng tích cực tham gia vào việc xây dựng các chiến lược giao dịch có hệ thống và tư vấn cho các quỹ CTA.

Công cụ giao dịch ưa thích

  • Chỉ Số Chứng Khoán: FTSE 100, DAX 30
  • Các Cặp Tiền Tệ: GBPUSD, EURUSD, USDJPY
  • Hàng Hóa: VÀNG, DẦU

Sở trường phân tích thị trường

Hoàn toàn mang tính kỹ thuật, bao gồm cả đường trung bình động và chỉ báo biến động quan trọng. Tôi chỉ xem xét các nguyên tắc cơ bản trong các sự kiện lớn.

Phong cách giao dịch

Tôi tin rằng sự nhất quán trong dài hạn chỉ có thể được duy trì thông qua giao dịch có hệ thống. Tôi giao dịch ngắn hạn (từ vài phút) đến ngắn hạn/trung hạn (tối đa một tuần) và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định thị trường dài hoặc ngắn hạn trong một danh mục tài sản xác định. Size của lệnh được quản lý trên cơ sở biến động và hoàn toàn có hệ thống.

Hãy cho tôi một đòn bẩy và một chỗ để đứng và tôi sẽ di chuyển trái đất.