Vàng đang di chuyển giữa các mức 1976.5 và 1880.0 và nó có thể xuống sâu hơn nữa trong phạm vi này.

Giá dầu Brent đã bứt khỏi ngưỡng kháng cự 120.0, nhắm tới mức 97; nội dung có khả năng tăng vọt khỏi mức này.

Giá của chỉ số chứng khoán Mỹ S&P500 đã phá vỡ ngưỡng kháng cự tại 4580.00 Nó vẫn chưa ở trên mức này. Về nguyên tắc, hiện tượng nhấn chìm có thể hình thành và khiến tài sản hướng về phía Nam. Sẽ là khôn ngoan khi kiểm tra các hình thành nến bên cạnh mức này để hiểu điều gì sắp xảy ra tiếp theo.