Chào ngày mới!

Đồng rúp Nga tiếp tục di chuyển dọc theo mức 74,00, đóng cửa ngày giao dịch bên dưới. Do đó, chúng tôi cho rằng USD/RUB có thể sớm nhắm tới mức 72.

Euro có thể hình thành một cái bẫy giảm giá. Do đó, khi giá của tài sản này đã quay trở lại mức hỗ trợ là 1.1704, nó có thể nhanh chóng tăng vọt.

Vàng phá vỡ phía trên của lá cờ và kéo trở lại. Điều này có thể sớm test mô hình bị phá vỡ và tăng lên.