TIN TỨC
Loading...

#chfjpy

December 27, 2021

CHFJPY, H4 | Động lượng tăng giá!

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 124.777Pivot: 123.916Hỗ trợ: 123.532 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng. Chúng tôi thấy tiềm nă...