TIN TỨC
Loading...

#forex

September 24, 2021

USDJPY đang tiến dần tới điểm Pivot, có khả năng bật lên | Ngày 24 tháng 9, 2021

Thêm 3 tháng trước Bởi Desmond Leong
Kiểu: Giảm Đảo Chiều Hỗ trợ: 110.399 Kháng Cự: 110.802 Pivot: 110.682 Ưu tiên: USDJPY đang tiến gần đến điểm Pivot của chúng tôi ở mức 110,682 ph...