Sau khi test mức đỉnh lịch sử mới ở mức khoảng 122.00, cặp USD/RUB đã giảm trở lại và hiện đang tiến gần đến mức tâm lý bị phá vỡ là 100.00. Cấp độ này sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết. Việc giảm xuống mức 100.00 đã xảy ra do chốt lời và các biện pháp khẩn cấp được thực hiện bởi ngân hàng trung ương của Nga. Ngân hàng đã tiến hành các biện pháp can thiệp tiền tệ cũng như buộc tất cả các nhà xuất khẩu phải bán 80% lợi nhuận của họ. Đó là một bước đi đúng hướng. Tuy nhiên, những biện pháp này là những nỗ lực điên cuồng trong ngắn hạn để cải thiện tình hình kinh tế nghèo nàn. Nó tiếp tục tồi tệ hơn theo từng ngày khi cuộc xâm lược Ukraine tiếp tục diễn ra và nền kinh tế Nga đang rơi vào suy thoái sâu hơn. USD/RUB chỉ còn một tùy chọn - nó sẽ dần dần tiếp cận mức 120. Cho đến nay, mức 100.00 yêu cầu hỗ trợ cần thiết.

Giá EUR/USD đang đi xuống. Nó sẽ đạt hỗ trợ tâm lý rất quan trọng ở mức 1.1000, từ đó nó có khả năng tăng vọt.

Vàng đang di chuyển trong phạm vi được hình thành từ mức 1976.5 đến 1880.0. Tài sản này có thể giật trong phạm vi này.