Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

UK100 Biểu Đồ Giao Dịch

Chỉ số chứng khoán FTSE 100 (tiền mặt)

Chọn Công Cụ Giao Dịch Khác

Thông Số Kỹ Thuật Của Hợp Đồng

Spread Tối Thiểu
0.9

Spread Điển Hình
0.9

Khối Lượng Lot
1 GBP x UK100 Index

Bước Hợp Đồng
1 lot

Khối Lượng Hợp Đồng Tối Thiểu
1 lot

Khối Lượng Hợp Đồng Tối Đa
100 lots

Đòn Bẩy Tối Thiểu
1:100

Đòn Bẩy Tối Đa
1:100

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH Với Tickmill

Nó thật đơn Giản Và tham gia dễ dàng!

Tên đầy đủ
 
Quốc Gia
 
Loại khách hàng
 
Địa Chỉ Email
 
ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Hoàn tất đăng ký, Đăng nhập vào Khu Vực Khách Hàng của bạn và tải lên các tài liệu cần thiết.

Tạo Tài Khoản
Loại tài khoản
Tiền tệ
 
Đòn bẩy
 
TẠO MỘT TÀI KHOẢN

TẠO MỘT TÀI KHOẢN

Khi hồ sơ của bạn được duyệt, tạo một tài khoản giao dịch Live.

Nạp tiền 1
Chọn tài khoản
Nạp tiền 2
Chọn cách nạp tiền
 
TIẾN HÀNH NẠP TIỀN

TIẾN HÀNH NẠP TIỀN

Chọn phương thức thanh toán, nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn và bắt đầu giao dịch.