Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

TIN TỨC

Cập nhật những thông tin mới nhất về phát triển, hội thảo, sự kiện, cảnh bảo thị trường và nhiều hơn nữa của chúng tôi.

Tin Tức

Chú ý quan trọng: Bầu cử tổng thống Pháp - Tỷ lệ ký quỹ và các điều khoản giao dịch khác

Đây là cảnh báo quan trọng muốn thông báo cho bạn về những điều kiện thị trường biến ộng sắp tới và nó có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến giao dịch của bạn. Như bạn đã biết, vòng hai của cuộc bầu cử tổng...

Benefit from zero commissions during Brexit week

Everyone is eagerly waiting for the results of the EU membership referendum in the UK later this week. Being traders ourselves, we understand that you might want to maximize your trading profit...

Important: GBP, EUR and UK100 Margin Requirements Change Ahead of Brexit

The uncertainty surrounding the upcoming EU Referendum in the UK (Brexit) on June 23, 2016 has the potential to generate increased volatility and turbulence in the financial markets. The referendum...

Benefit your trading with our no withdrawal fees policy!

Here at Tickmill, our traders’ interests always come first. Following the vision of providing you with the best trading environment that does not impose restrictions on profitability, we are...

Leverage reduction on exotic FX pairs

This is mainly because of unexpected higher volatility and ongoing monetary policy actions by central banks around the...

Important live trading server update

Please note that we will update our live servers this Saturday, January 10. Among other things, the name of the server will change to Tickmill. Windows platform Standalone Windows platform will...