Giá dầu thô đã trải qua những biến động kỷ lục vào tuần qua, mức giá giảm đột biến dưới 0 USD xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử bởi lo ngại về các triển vọng đầu tư, mức giá dầu có lúc giảm xuống tới -37,63 USD giai đoạn CME Hợp Đồng Tương Lai Cho Dầu Thô Tháng 5 Năm 2020.

Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp có thể để hỗ trợ các nhà giao dịch vượt qua tình trạng thị trường hỗn loạn này.

Để giải quyết sự biến động mạnh của thị trường và đảm bảo cho các giao dịch được an toàn, chúng tôi đã tăng yêu cầu ký quỹ đối với các sản phẩm WTI và Brent Cash và thiết lập các sản phẩm ở chế độ “Đóng lệnh”

Các sản phẩm WTI có giá như thế nào?

Không có thị trường giao dịch tham khảo cho giá dầu giao ngay. Trong một thị trường bình thường, giá giao ngay của bất kỳ nhà môi giới nào cũng sẽ tương tự. Trong điều kiện thị trường biến động, giá cả có thể khác nhau đáng kể. Giá giao ngay được lấy từ hợp đồng tương lai của hàng hóa cơ bản trừ đi các chi phí nắm giữ.

Các đối tác của Tickmill là các Nhà Cung Cấp Thanh Khoản hàng đầu trong ngành, cung cấp giá và các điều kiện giao dịch tốt nhất cho khách hàng của mình. Giá Dầu Thô Tiền Mặt thường được tính bằng cách sử dụng giá tương lai cơ bản của tháng trước. Do thị trường biến động và hợp đồng Tương Lai Tháng 5 được giải quyết một cách bất lợi, hợp đồng tháng 12 năm 2020 hiện đang làm cơ sở để tính giá WTI dầu CFD giao ngay của chúng tôi.

Những biến động hàng ngày về giá giao ngay của chúng tôi sẽ tuân theo các hợp đồng Tương Lai Tháng 12 năm 2020, nó ổn định hơn và ít biến động hơn so với hiện tại trên thị trường dầu. Giá WTI Tiền Mặt sẽ tiến tới giá hợp đồng tháng 12 năm 2020 với tốc độ ổn định, nó sẽ bảo vệ khách hàng khỏi sự biến động mạnh và giảm thiểu các chi phí nắm giữ. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường trong tương lai, chúng tôi có thể loại bỏ giá Tiền Mặt của mình thành các hợp đồng Tương Lai khác để đảm bảo môi trường giao dịch tốt hơn cho khách hàng.