Nhân dịp Ngày Quốc Tế Lao Động sắp đến, lịch giao dịch sẽ được thay đổi như sau:

Công cụ

Thứ 6, Ngày 1, Tháng 5

DE30

Đóng cửa

FRANCE40

Đóng cửa

ITALY40

Đóng cửa

SPAIN35

Đóng cửa

STOXX50

Đóng cửa

SWISS20

Đóng cửa

HK50

Đóng cửa

AFRICA40

Đóng cửa

Bonds

Đóng cửa

Vui lòng lưu ý rằng thời gian giao dịch được thay đổi bởi sở giao dịch nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.

Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường của chúng.