Nhân Ngày Nghỉ Lễ Ngân Hàng Dịp Hè của Vương Quốc Anh sắp đến vào ngày 30 tháng 08 , chúng tôi xin thông báo tới quý khách hàng về lịch giao dịch sẽ được thay đổi như sau:

Công cụ

Thứ Hai, Ngày 30 Tháng 08

Thứ Ba, Ngày 31 Tháng 08

UK100

Đóng cửa

Mở cửa lức 03:00

Thời gian ở trên được sử dụng là thời gian GMT+3.

Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thị trường thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những thay đổi này, vui lòng liên hệ Support Team của chúng tôi.