Nhân dịp kỷ niệm Ngày Lễ Tưởng Niệm Liệt Sĩ Của MỹNgày Nghỉ Xuân Của Anh vào ngày 25 tháng 5 này, lịch giao dịch cho các sản phẩm dưới đây sẽ bị thay đổi:

Sản Phẩm

Thứ 2, Ngày 25 Tháng 5

Thứ 3, Ngày 26 Tháng 5

Gold (XAUUSD)

Đóng cửa lúc 20:00

Giao dịch bình thường

Silver (XAGUSD)

Đóng cửa lúc 20:00

Giao dịch bình thường

US30

Đóng cửa lúc 20:00

Giao dịch bình thường

US500

Đóng cửa lúc 20:00

Giao dịch bình thường

USTEC

Đóng cửa lúc 20:00

Giao dịch bình thường

DE30

Đóng cửa lúc 23:00

Giao dịch bình thường

STOXX50

Đóng cửa lúc 23:00

Giao dịch bình thường

JP225

Đóng cửa lúc 20:00

Giao dịch bình thường

WTI

Đóng cửa lúc 20:00

Giao dịch bình thường

BRENT

Đóng cửa lúc 20:30

Giao dịch bình thường

UK100

Đóng cửa

Bắt đầu giao dịch lại 03:00

Thời gian ở trên được tính theo GMT+3 và được thay đổi bởi sở giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.

Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thị trường thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường.