Amaran Risiko: Perdagangan produk kewangan pada margin membawa risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Kerugian boleh melebihi pelaburan awal. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan mengambil penjagaan yang sesuai untuk menguruskan risiko anda. Laman web ini hanya untuk tujuan maklumat, dan tidak bertujuan untuk meminta pelabur dari Malaysia (kecuali penduduk Labuan FT). Sebaiknya anda mendapatkan nasihat undang-undang bebas sebelum mengakses laman web ini dan / atau perkhidmatannya, untuk memastikan anda mematuhi undang-undang tempatan anda.

Industri
terma yang paling penting dijelaskan.  

Cari pelbagai terma segi kewangan dan definisi yang perlu diketahui setiap pedagang.

Glosari Forex

J

Japanese Machine Tool Orders - Perintah Alat Mesin Jepun

Mengukur jumlah nilai pesanan baru yang ditempatkan dengan alat perkilangan mesin. Perintah alat mesin adalah ukuran permintaan mesin yang membuat mesin, penunjuk utama pengeluaran perindustrian masa depan. Data yang kuat menandakan bahawa pembuatan semakin baik dan ekonomi berada dalam fasa pengembangan.

Japanese Economy Watchers Survey - Kajian Ekonomi Jepun

Mengukur suasana perniagaan yang secara langsung memberi perkhidmatan kepada pengguna pelayan, pemandu, dan pakar kecantikan. Bacaan di atas 50 secara umumnya menandakan penambahbaikan sentimen.